Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Мерзлікін, І. Р.  Новий інвазійний вид ротань-головешка Perccottus glenii Dybowski 1877 (Odontobutidae, Pisces) у водоймах Сумської області [Текст] / І. Р. Мерзлікін // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 98–101.

2013 рік

  • Мерзликин, И. Р.  Новые находки азиатской божьей коровки Harmonia axyridis (Coleoplera, Coccinellidae) в Сумской области [Текст] / И. Р. Мерзликин // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 204–206.
  • Мерзликин, И. Р.  Новые находки красноухой черепахи Tranchemys scripta elegans (Reptilia, Testudines) в природных биотопах Сумщины [Текст] / И. Р. Мерзликин // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 206–207.

2012 рік

  • Мерзлікін, І. Р.  Доповнення до списку гніздових птахів степових ділянок заповідника "Михайлівська цілина" [Текст] / І. Р. Мерзлікін // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 100–101.
  • Мерзлікін, І. Р.  Х Міжнародна наукова конференція Західноукраїнського орнітологічного товариства [Текст] / І. Р. Мерзлікін // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 268–269.

2011 рік

  • Лебідь, Є. О.  Фауна куликів долини р. Ворскли [Текст] : (Сумська область) / Є. О. Лебідь, І. Р. Мерзлікін // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 110.

2008 рік

  • Мерзлікін, І. Р.  Про деякі зміни у фауні хребетних околиць біостаціонару "Вакалівщина" [Текст] / І. Р. Мерзлікін // Вакалівщина : до 40-річчя біологічного стаціонару СумДПУ ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / [редкол.: А. П. Вакал, Ю. Г. Вервес, Є. О. Лебідь]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 108–110.

 

2005 рік

  • Мерзликин, И. Р.  Заметки о рукокрылых озера Чеха (г. Сумы, Украина) [Текст] : [о 7-ми видах летучих мышей] / И. Р. Мерзликин, А. В. Шевердюкова // Екологія і раціональне природокористування : наукові записки Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: С. І. Сюткін, А. О. Корнус, Б. М. Нешатаєв та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 101–105.
  • Мерзликин, И. Р.  Распространение Амурского чебачка Рsеudorasbora parva (Рisces, Сурrinidae) в Сумской области [Текст] / И. Р. Мерзликин // Екологія і раціональне природокористування : наукові записки Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: С. І. Сюткін, А. О. Корнус, Б. М. Нешатаєв та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 115–118.