Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Заяц, С. В.  Організаційно-методичні аспекти навчання плавання дітей молодшого шкільного віку з метою оздоровлення [Текст] / С. В. Заяц, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 1. – С. 56–60.

2015 рік

 • Міхеєнко, О. І.  Підготовка майбутніх фахівців зі здоров'я людини до застосування здоров'язміцнювальних технологій: теоретико-методичні аспекти [Текст] : монографія / О. І. Міхеєнко ; МОН України, Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Суми : Університетська книга, 2015. – 316 с. – ISBN 978-966-680-751-2.
 • Карпенко, А. Г.  Теоретико-методичні засади фізичної реабілітації людей середнього віку з остеохондрозом поперекового відділу хребта [Текст] / А. Г. Карпенко, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23-–4 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 48–52.
 • Голінко, М. В.  Фізична реабілітація при хронічному гастриті у дітей [Текст] / М. В. Голінко, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 31–34.

2014 рік

 • Міхеєнко, О. І.  Принцип комплексного застосування засобів різної спрямованості в оздоровчому фізичному тренуванні [Текст] / О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 168–173.

2013 рік

 • Міхеєнко, О. І.  Рухова активність як засіб оздоровлення [Текст] / О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 387–392.

2012 рік

 • Міхеєнко, О. І.  Думка і слово як чинники впливу на організм людини [Текст] / О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 158–163.
 • Міхеєнко, О. І.  Холістичний підхід до оцінки рівня здоров'я організму людини [Текст] / О. І. Міхеєнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (19). – С. 36–45.
 • Міхеєнко, О. І.  "Щоденник здоров'я" як засіб формування культури здоров'я студентів [Текст] / О. І. Міхеєнко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 200.

2011 рік

 • Трегуб, Н. В.  Використання апарату для фототерапії в комплексній реабілітації хворих на бронхіальну астму [Текст] / Н. В. Трегуб, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 382–385.
 • Овчаренко, А. В.  Ефективність застосування Су-Джок терапії в комплексній реабілітації дітей дошкільного віку з плоскостопією [Текст] / А. В. Овчаренко, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 323–325.
 • Семигук, Н. О.  Застосування природних чинників у процесі оздоровлення дітей з харчовою алергією [Текст] / Н. О. Семигук, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 361–363.
 • Холіна, О. А.  Оздоровлення дитячого організму з використанням природних засобів [Текст] / О. А. Холіна, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 387–390.
 • Михайлов, І. С.  Фізична реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця [Текст] / І. С. Михайлов, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: Кудренко А.І., Лянной Ю.О., Косяк В.А та ін. ; наук. ред. Т.О.Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 309–311.
 • Міхеєнко, О. І.  Щоденник здоров'я [Текст] : навчально-методичний посібник / О. І. Міхеєнко, В. І. Котелевський. – Суми : Університетська книга, 2011. – 156 с.

2010 рік

 • Міхеєнко, О. І.  Формування культури здоров'я населення як нагальна потреба сучасності [Текст] / О. І. Міхеєнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (3). – С. 82–91.

2009 рік

 • Міхеєнко, О. І.  Виховання культури здоров'я як нагальна потреба сучасності [Текст] / О. І. Міхеєнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 231–233.
 • Рябік, В. М.  Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з порушенням постави [Текст] / В. М. Рябік, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відповід. ред. М. О. Лянной; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 329–332.

2008 рік

 • Міхеєнко, О. І.  Підготовка фахівця з валеології як стратегічний напрямок розвитку сучасної системи охорони здоров'я населення України [Текст] / О. І. Міхеєнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2008. – С. 268–269.
 • Левченко, А. О.  Фізична реабілітація хворих похилого віку на деформуючий остеоартроз ліктьового суглобу [Текст] / А. О. Левченко, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 252–256.

2007 рік

 • Карга, О. М.  Деякі питання профілактики гіпертонічної хвороби [Текст] / О. М. Карга, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 335–340.
 • Міхеєнко, О. І.  До проблеми діагностики стану здоров'я людини [Текст] / О. І. Міхеєнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 284–285.

2006 рік

 • Міхеєнко, О. І.  Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини [Текст] : курс лекцій / О. І. Міхеєнко ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2006. – 327 с. 
 • Міхеєнко, О. І.  Валеологія: сутність, методологія, перспективи [Текст] / О. І. Міхеєнко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 64–70.
 • Будняк, О. М.  Комплексний підхід до визначення стану здоров'я людини [Текст] / О. М. Будняк, О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 248–255.

2005 рік

 • Міхеєнко, О. І.  Валеологія: сутність, методологія, перспективи [Текст] / О. І. Міхеєнко, Ю. О. Лянной // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін ]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 117–127.
 • Міхеєнко, О. І.  Духовність як ключова складова здоров'я [Текст] / О. І. Міхеєнко // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін ]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 127–136.

2002 рік

 • Міхеєнко, О. І.  Фізичне навантаження в оздоровчому тренуванні [Текст] / О. І. Міхеєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції, 25–26 квітня 2002 р. / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ імені А. С. Макаренка, Ф-т фізичної культури ; редкол.: В. Г. Григоренко, О. А. Томенко, Т. О. Лоза, Ю. О. Лянной та ін. – Суми : СумДПУ, 2002. – С. 48–52.

2001 рік

 • Міхеєнко, О. І.  Оздоровчі аспекти розвитку фізреабілітаційної освіти в педагогічних навчальних закладах [Текст] / О. І. Міхеєнко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ імені А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, Т. О. Дмитренко, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2001. – С. 231–237.