Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Мілованова, В. В.  Сучасна зарубіжна література (кінець XX – початок XXI століття) [Текст] : навчальний посібник / В. В. Мілованова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т філології, Каф. російської мови та зарубіжної літератури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 171 с.

2011 рік

  • Мілованова, В. В.  Сучасний роман: традиції та інновації [Текст] / В. В. Мілованова // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 292–300.

2010 рік

  • Мілованова, В. В.  Естетичні принципи В. Маяковського у поезії В. Стуса [Текст] / В. В. Мілованова // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 1. – С. 138–146.

2005 рік

  • Мілованова, В. В.  Мифологические мотивы в повести А. С. Пушкина "Медный всадник" [Текст] / В. В. Мілованова // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 168–174.
  • Мілованова, В. В.  Сучасна зарубіжна література [Текст] : (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : навч. посібник. Ч. 1 / В. В. Мілованова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 142 с.