Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 

 • Міронець, Л. П.  Дидактичні можливості навчального веб-сайту біологічного змісту [Текст] / Л. П. Міронець // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс - 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 3. – С. 46–44.
 • Войтишенко, М. Д.  Екологічне виховання молодших школярів засобами дидактичної гри екологічного змісту [Текст] : [забезпечення учнів знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства] / М. Д. Войтишенко, Л. П. Міронець // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 174–176.
 • Міронець, Л.  Формування в учнів фізіологічних понять засобами комп'ютерних технологій і лабораторних досліджень [Текст] / Л. Міронець // Біологія і хімія в рідній школі. – 2015. – № 2. – С. 19–24.

2014 рік

 • Городиська, М. О.  Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку [Текст] / М. О. Городиська, Л. П. Міронець // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Вип. 4. – С. 5–9.
 • Кішінець, Ю. В.  Методика організації контролю знань студентів біологічних спеціальностей у педагогічному ВНЗ [Текст] / Ю. В. Кішінець, Л. П. Міронець // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 3. – С. 47–51.
 • Міронець, Л. П.  Методика організації уроків узагальнення та систематизації знань з біології рослин [Текст] / Л. П. Міронець, В. І. Громова // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Вип. 4. – С. 32–38.

2013 рік

 • Міронець, Л. П.  Використання кімнатних рослин під час формування спеціальних (ботанічних) понять [Текст] / Л. П. Міронець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 8 (34). – С. 391–397.
 • Міронець, Л. П.  Кімнатні рослини куточка живої природи [Текст] : (фото, паспорти кімнатних рослин та методичні рекомендації вчителям біології) / Л. П. Міронець ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет, Каф. ботаніки. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 40 с. : іл.

2012 рік

 • Міронець, Л. П.  Використання Інтернет-ресурсів під час підготовки майбутніх учителів біології [Текст] / Л. П. Міронець // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 113–114.

2011 рік

 • Міронець, Л. П.  Комп'ютерні технології навчання як складові нових інформаційних технологій [Текст] / Л. П. Міронець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 275–283.
 • Матяш, Н. Ю.  Оцінювання навчальних досягнь учнів з біології за допомогою компьютерного тестування [Текст] / Н. Ю. Матяш, Л. П. Міронець // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2011. – № 4. – С. 21–23.
 • Міронець, Л. П.  Оцінювання студентської успішності за допомогою комп'ютерного тестування [Текст] / Л. П. Міронець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 123–124.

2010 рік

 • Міронець, Л. П.  Доцільність застосування комп'ютерних технологій під час навчання розділів "Рослини", "Різноманітність рослин" у загальноосвітній школі [Текст] / Л. П. Міронець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 175–183.

2009 рік

 • Міронець, Л. П.  Доцільність використання комп'ютерних технологій під час навчання біології [Текст] / Л. П. Міронець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 201.
 • Міронець, Л. П.  Підходи до розробки критеріїв оцінки якості педагогічних програмних засобів [Текст] : [природничо-математичні дисципліни] / Л. П. Міронець // Педагогічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 1]. – С. 143–148.

2008 рік

 • Міронець, Л. П.  Використання комп'ютерних презентацій у процесі підготовки сучасного вчителя біології [Текст] / Л. П. Міронець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 239–240.
 • Міронець, Л. П.  Дидактичні можливості педагогічних програмних засобів з біології [Текст] / Л. П. Міронець // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2008. – № 4. – С. 27–29.
 • Міронець, Л.  Створення та використання комп'ютерних презентацій під час навчання біології [Текст] / Л. Міронець // Рідна школа. – 2008. – № 1/2. – С. 40–42.

2007 рік

 • Суряднова, В. П.  Педагогічна діяльність Б. Грінченка [Текст] / В. П. Суряднова, Л. П. Міронець // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 340-342.
 • Міронець, Л. П.  Формування творчої особистості майбутнього вчителя в умовах впровадження комп'ютерних технологій [Текст] / Л. П. Міронець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 239.

 2005 рік

 • Суряднова, В. П.  Значення практичної та педагогічної діяльності Б. Д. Грінченка в розвитку вітчизняної української школи та вивчення природознавства [Текст] / В. П. Суряднова, Л. П. Міронець // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 234–237.