Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Моцак, С.  Інформаційна культура як складова академічної культури майбутнього вчителя історії [Текст] / С. Моцак // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали Першої Усеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 травня 2017 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Рада молодих учених, науково-дослідна лабораторія "Академічна культура дослідника" та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 70–72.
 • Моцак, С. І.  Методологічні засади організації позаурочної роботи з історії в системі педагогічної науки і практики [Текст] / С. І. Моцак // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (15). – С. 222–231.
 • Моцак, С. І.  Педагогічна практика майбутніх вчителів історії [Текст] : навчально-методичний посібник / С. І. Моцак ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т історії та філософії. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – 129 с. – 20 грн 00 к.

2016 рік

 • Моцак, С. І.  Роль краєзнавства у формуванні історичної компетентності учнів [Текст] / С. І. Моцак // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ, 2016. – № 3. – С. 56–59.
 • Моцак, С. І.  Туристично-краєзнавча робота учнів як важлива складова шкільної історичної освіти [Текст] / С. І. Моцак // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумська обл. держ. адміністрація, Сумська обл. рада ; Укр. ін-т національної пам'яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 2. 

2014 рік

 • Моцак, С. І.  Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках всесвітньої історії [Текст] / С. І. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [за заг. ред. О. В. Матвієнко ; уклад. В. В. Кудіна]. – Київ : [Вид. центр КНЛУ], 2014. – Вип. 50. – С. 160–164.

2013 рік

 • Моцак, С. І.  Методика позаурочної роботи з історії в профільній школі [Текст] : навчальний посібник / С. І. Моцак ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 171 с.
 • Моцак, С. І.  Формування громадянської компетентності учнів у процесі навчання історії України [Текст] / С. І. Моцак // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2. – С. 24-28.

2011 рік

 • Моцак, С. І.  Організація позаурочної навчальної діяльності старшокласників у профільній школі [Текст] / С. І. Моцак // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1. – С. 14-19.
 • Моцак, С.  Організація позаурочної роботи з історії у профільній школі (на прикладі методичної розробки краєзнавчої екскурсії "Події Великої Вітчизняної і Другої світової воєн на території Сумщини") [Текст] / С. Моцак // Історія в школі. – 2011. – № 2. – С. 38-44.
 • Моцак, С. І.  Організація пошуково-дослідницької діяльності старшокласників з історії України в умовах позаурочної навчальної діяльності [Текст] / С. І. Моцак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4/5 (14/15). – С. 255-262.

2008 рік

 • Моцак, С. І.  Організація дослідницької діяльності учнів профільної школи у процесі навчання історії [Текст] / С. І. Моцак // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 71-72.

2007 рік

 • Моцак, С. І.  Використання краєзнавчих матеріалів з історії Сумщини в позаурочній роботі [Текст] / С. І. Моцак // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 253-258.

2006 рік

 • Моцак, С. І.  Викладання дискусійних питань всесвітньої історії у практиці сучасної школи [Текст] / С. І. Моцак // Історичні науки : збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур'ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 36-39.