Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Монжалей, Т. К.  Предмет "Древнерусский язык" в профессиональной подготовке студентов-историков [Текст] / Т. К. Монжалей // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (29–30 листопада 2013 р., Суми) / МОН України ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [ред. кол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 2. – С. 68-71.

2011 рік

  • Монжалей, Т. К.  Вступ до мовознавства [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т. К. Монжалєй. – Суми : Університетська книга, 2011. – 182 с. – [Гриф МОН України, лист №1.4/18-Г-38.1 від 09.01.2009].

2007 рік

  • Монжалей, Т. К.  Грамматические категории русского и украинского субстантива в аспекте структурной типологии [Текст] / Т. К. Монжалей // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 199-200.