Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Готовність майбутнього вчителя фізики до формування в учнів знань про нанотехнології [Текст] / С. Величко, В. Іваній, І. Мороз, Ю. Ткаченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 3–14.

2014 рік

 • Мороз, І. О.  Розвиток інтелектуальних умінь студентів при вивченні термодинаміки і статистичної фізики [Текст] / І. О. Мороз, І. С. Шабалдас // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс - 2014" : матеріали міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Ч. 2. – С. 71–73.

2013 рік

 • Мороз, І. О.  Методичні аспекти викладання ефекту Доплера в системі підготовки вчителя фізики [Текст] / І. О. Мороз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 144–154.

2012 рік

 • Мороз, І.  Застосування першого закону термодинаміки під час її вивчення [Текст] / І. Мороз // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 31–37.
 • Мороз, І. О.  Методичний та онтодидактичний аналіз теми "Реальні гази" в курсі теоретичної фізики педагогічних університетів [Текст] / І. О. Мороз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 5 (23). – С. 254–261.
 • Мороз, І. О.  Основи термодинаміки та статистичної фізики [Текст] : навч. посібник для студентів фізико-математичних факультетів пед. ун-тів / І. О. Мороз. – Суми : ТОВ "Друкарський дім "Папірус", 2012. – 573 с.
 • Мороз, І. О.  Теоретико-методичні засади вивчення термодинаміки і статистичної фізики в педагогічних університетах [Текст] : монографія / І. О. Мороз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Х. : ТОВ "Діса плюс", 2012. – 381 с.

2011 рік

 • Мороз, І. О.  Деякі особливості трактовки фазових перетворень другого роду [Текст] / І. О. Мороз // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 96–97.
 • Мороз, І. О.  Елементи математичного апарату термодинаміки [Текст] / І. О. Мороз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 259–267.
 • Мороз, І. О.  Основи термодинаміки [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. О. Мороз. – Суми : МакДен, 2011. – 351 с.
 • Мороз, І. О.  Спеціальна теорія відносності [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. О. Мороз, В. С. Іваній, Р. І. Холодов. – [Суми] : [МакДен], 2011. – 335 с.

2010 рік

 • Мороз, І. О.  Молекулярна фізика [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. О. Мороз, О. В. Яременко. – Суми : МакДен, 2010. – 373 с.
 • Мороз, І. О.  Основи електродинаміки. Магнітостатика [Текст] : навч. посібник для пед. спец. вищ. навч. закладів / І. О. Мороз ; МОН України. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 174 с.

2009 рік

 • Іваній, В. С.  Адаптація форм організації роботи студентів до сучасних технологій навчання [Текст] / В. С. Іваній, Н. В. Іваній, І. О. Мороз // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 5.
 • Мороз, І. О.  Методи термодинаміки [Текст] : навч. посібник для ВНЗ України / І. О. Мороз ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 191 с.
 • Іваній, В. С.  Розвиток методології курсу загальної фізики в системі підготовки учителя [Текст] / В. С. Іваній, Н. В. Іваній, І. О. Мороз // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ф. М. Лиман (голова), В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 133–134.

2008 рік

 • Іваній, В. С.  Інтегрований курс "Історія фізики та методологія природознавства" як засіб формування в студентів сучасної картини світу [Текст] / В. С. Іваній, Н. В. Іваній, І. О. Мороз // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 7–8.
 • Іваній, В. С.  Про деякі протиріччя у доведенні недосяжності абсолютного нуля температур [Текст] / В. С. Іваній, І. О. Мороз // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 3–4.

2007 рік

 • Мороз, І. О.  Основи молекулярної фізики [Текст] : навч. посібник для студ. фіз.-мат. факультетів пед. та класичних ун-тів / І. О. Мороз, О. В. Яременко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 264 с.
 • Мороз, І. О.  Основи спеціальної теорії відносності [Текст] : навч. посібник для студ. фіз.-мат. факультетів пед. та класичних ун-тів / І. О. Мороз, В. С. Іваній, Р. І. Холодов. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 272 с.
 • Іваній, В.  Розвиток методології курсу загальної фізики в системі підготовки вчителя [Текст] / В. Іваній, Н. Іваній, І. Мороз // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 3–4.

2006 рік

 • Іваній, В. С.  Формування синергетичного світобачення студентів при викладанні курсу "Історія фізики" [Текст] / В. С. Іваній, І. О. Мороз, Н. В. Іваній // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 1. – С. 100–102.