Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Мороз, Л. В.  Науково-дослідна робота кафедри логопедії [Текст] / Л. В. Мороз, І. В. Кравченко // Становлення та розвиток спеціальності "Логопедія" в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (до 10-річчя випускової кафедри) : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Каф. логопедії ; керівник колективу авторів і науковий редактор А. І. Кравченко. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 41–68.
 • Становлення та розвиток спеціальності "Логопедія" в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (до 10-річчя випускової кафедри) [Текст] : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Каф. логопедії ; керівник колективу авторів і науковий редактор А. І. Кравченко. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 192 с. : іл. – [Колектив авторів: І. В. Кравченко, О. В. Ласточкина, Л. В. Мороз, В. М. Андросова, К. О. Зеліеська-Любченко, Л. Л. Стахова]. 
 • Мороз, Л. В.  Характеристика випускової кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка [Текст]. Ч. І / Л. В. Мороз, О. В. Ласточкіна, В. М. Андросова // Становлення та розвиток спеціальності "Логопедія" в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (до 10-річчя випускової кафедри) : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Каф. логопедії ; керівник колективу авторів і науковий редактор А. І. Кравченко. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 6–93.

2015 рік

 • Кравченко, А. І.  Корекція тяжких мовленнєвих вад за допомогою акупресури [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів за напрямом підготовки "Корекційна освіта. Логопедія" / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, К. О. Зелінська ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун- ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 249 с. 
 • Мороз, Л. В.  Мовленнєва й сенсорні системи та їх порушення [Текст] : посібник для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта. Логопедія" вищих педагогічних навчальних закладів / Л. В. Мороз, А. І. Кравченко ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 206 с. 

2014 рік

 • Кравченко, А. І.  Корекція тяжких мовленнєвих вад за допомогою акупресури [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навч. закладів за напрямом підготовки "Корекційна освіта. Логопедія" / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, К. О. Зелінська ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – 249 с. 

2013 рік

 • Мороз, Л. В.  Динаміка функціональних показників серцево-судинної системи в осіб старечого віку з ішемічною хворобою серця в процесі фізичної реабілітації [Текст] / Л. В. Мороз, Л. А. Кулакова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 403–407.

2012 рік

 • Кравченко, А. І.  Вступ до спеціальності: логопедія [Текст] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія) вищих педагогічних навч. закладів / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, І. В. Кравченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 266 с. 
 • Мороз, Л. В.  Гуманістичний напрям у підготовці майбутніх педагогів-логопедів [Текст] / Л. В. Мороз // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 167.
 • Зелінська, К. О.  Оптимізація психофізичного стану дітей з легкою розумовою відсталістю засобами арт-терапії [Текст] / К. О. Зелінська, Л. В. Мороз, А. І. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 157–164.
 • Мимоход, Я. В.  Особливості стану артикуляційної та мімічної моторики в дітей дошкільного віку зі стертою формою дизартрією [Текст] / Я. В. Мимоход, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 104–107.
 • Самчина, В. В.  Особливості формування правильного мовленнєвого дихання у дошкільників [Текст] / В. В. Самчина, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 119–122.
 • Мороз, Л. В.  Педагогічна практика як засіб професійного самовизначення студентів-логопедів [Текст] / Л. В. Мороз, В. М. Андросова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 364–369.
 • Мороз, Л. В.  Сучасний стан підготовки педагогів-логопедів у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка [Текст] / Л. В. Мороз, А. І. Кравченко, В. Л. Жуков // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 7–10.

2011 рік

 • Кравченко, А. І.  Анатомія, фізіологія, патологія дітей і підлітків [Текст] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта" (логопедія) вищих пед. навч. закладів / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – 181 с. 
 • Самчина, В. В.  Мовленнєве дихання як логопедична проблема [Текст] / В. В. Самчина, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (28–29 квітня 2011 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 358–360.
 • Мимоход, Я. В.  Особливості логопедичного масажу при стертій формі дизартрії [Текст] / Я. В. Мимоход, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (28–29 квітня 2011 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 306–308.
 • Краснова, К. О.  Реалізація гуманістичного напряму в підготовці майбутніх педагогів-логопедів [Текст] / К. О. Краснова, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (28–29 квітня 2011 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 265–268.
 • Мороз, Л. В.  Складові компоненти рухової активності молодших школярів з ДЦП [Текст] / Л. В. Мороз // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 161–162.
 • Кулакова, Л. А.  Фізична реабілітація осіб старечого віку з ішемічною хворобою серця [Текст] / Л. А. Кулакова, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (28–29 квітня 2011 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 284–286.

2009 рік

 • Семенець, Т. М.  Комплексна фізична реабілітація дітей дошкільного віку з порушенням постави у спеціалізованому дошкільному навчальному закладі [Текст] / Т. М. Семенець, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 336–340.
 • Мороз, Л. В.  Музичні заняття із корекції рухової сфери молодших школярів із ДЦП [Текст] / Л. В. Мороз // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 225.
 • Мороз, Л. В.  Перспективи та проблеми підготовки майбутніх фахівців-логопедів в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка [Текст] / Л. В. Мороз // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I міського науково-практичного семінару м. Суми / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 107–115.
 • Жук, Н. О.  Профілактика гострих респіраторних захворювань у дітей дошкільного віку засобами фізичної реабілітації [Текст] / Н. О. Жук, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 217–221.
 • Олійник, О. В.  Реабілітація дітей і підлітків із розумовими вадами через застосування арт-терапії [Текст] / О. В. Олійник, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 293–297.

2008 рік

 • Мороз, Л. В.  Досягнення, перспективи і проблеми секції логопедії Інституту фізичної культури [Текст] / Л. В. Мороз, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 277–281.
 • Масло, О. М.  Корекція деформацій нижніх кінцівок у дітей дошкільного віку засобами фізичної реабілітації [Текст] / О. М. Масло, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 269–273.
 • Коротенко, О. С.  Фізична реабілітація жінок із запальними гінекологічними захворюваннями [Текст] / О. С. Коротенко, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 227–232.

2007 рік

 • Мороз, Л. В.  Застосування нетрадиційних засобів розвитку рухової активності молодших школярів з церебральним паралічем [Текст] / Л. В. Мороз // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 285–286.
 • Чернуха, О. Г.  Особливості комплексної фізичної реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу І–ІІ стадії [Текст] / О. Г. Чернуха, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 407–411.

2006 рік

 • Мороз, Л. В.  Ігрова діяльність в системі реабілітації дітей з наслідками церебрального параліча [Текст] / Л. В. Мороз, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 311–314.