Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Москаленко, М. П.  Формування інтелектуальних вмінь студентів біологічних спеціальностей під час проведення лабораторних робіт з навчальних дисциплін "Фізіологія рослин" [Текст] / М. П. Москаленко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс - 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 2. – С. 84–86.

2012 рік

  • Москаленко, М. П.  Показники забруднення р. Псел в межах м. Суми [Текст] / М. П. Москаленко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 114.

2011 рік

  • Москаленко, М. П.  Взаємозв'язок між інтенсивністю дихання окремих органів сільськогосподарських рослин та вмістом в них білкового азоту та вуглеводів [Текст] / М. П. Москаленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 124–125.

2008 рік

  • Москаленко, М. П.  Вирощування цитрусових в умовах кімнатної культури [Текст] / М. П. Москаленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С.Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2008. – С. 236–237.

2003 рік

  • Москаленко, М. П.  Фізіологія рослин [Текст] : курс лекцій для студ. біол. спец. пед. вищ. навч. закл. : Ч. 1 / М. П. Москаленко. – Суми : СумДПУ, 2003. – 139 с.