Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Мотрук, Т. О.  Взаємовплив особистісних страхів та мотивації на досягнення мети особистості в юнацькому віці [Текст] / Т. О. Мотрук, А. С. Шова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 167–169.
 • Мотрук, Т. О.  Особливості сімейних цінностей у старшокласників [Текст] / Т. О. Мотрук, І. А. Головач // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 164–166.

2015 рік

 • Мотрук, Т. О.  Наукове та побутове ставлення до криз [Текст] / Т. О. Мотрук // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 68–69.
 • Мотрук, Т. О.  Психологічні складові формування професійної мобільності в умовах кризи вищої освіти України [Текст] / Т. О. Мотрук, О. Ю. Захарченко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 70–71.

2014 рік

 • Мотрук, Т. О.  Біхевіористично-когнітивні моделі формування залежної поведінки [Текст] / Т. О. Мотрук // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 285–287.
 • Мотрук, Т. О.  Механізми розвитку ПТСР [Текст] : [ПТСР - посттравматичні стресові розлади] / Т. О. Мотрук, О. Гордієнко // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін.; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 288–291.
 • Мотрук, Т. О.  Прокрастинація як інгібітор розвитку успішної особистості [Текст] : [прокрастинація - схильність людини відкладати неприємні завдання на потім] / Т. О. Мотрук, Д. В. Стеценко // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 292–297.

2012 рік

 • Мотрук, Т. О.  До питань про психокорекцію емоційних станів ігрозалежних юнаків [Текст] / Т. О. Мотрук // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 260–261.

2011 рік

 • Гільова, Л. Л.  Психологічна практика [Текст] : методичний посібник / Л. Л. Гільова, Л. Л. Дворніченко, Т. О. Мотрук ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2011. – 93 с.  

2010 рік

 • Мотрук, Т. О.  Почуття провини та його місце в емоційній сфері старшокласників [Текст] / Т. О. Мотрук, О. О. І // Наукові пошуки : збірник наукових праць / [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Вип. 2. – С. 135–139.

2009 рік

 • Мотрук, Т. О.  Позитивна психотерапія про формування залежних форм поведінки [Текст] / Т. О. Мотрук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 189.

2008 рік

 • Мотрук, Т. О.  До питання про емоційну складову адиктивної поведінки [Текст] / Т. О. Мотрук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 221–222.
 • Мотрук, Т. О.  Передумови виникнення ігрової залежності [Текст] / Т. О. Мотрук // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 125–126.
 • Гільова, Л. Л.  Психологічна практика [Текст] : методичний посібник / Л. Л. Гільова, Л. Л. Дворніченко, Т. О. Мотрук ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 94 с.

2007 рік

 • Мотрук, Т. О.  До питання формування аддиктивної поведінки [Текст] / Т. О. Мотрук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 217–218.