Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Бірюкова Л.А. Підготовка вчителя музики до роботи з хором : навч.-метод. посібник / Л.А. Бірюкова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 240 с.


Голяка Г.П. «Дитяча сюїта № 3 «Українська» для баяна Володимира Зубицького : метод. реком. до вивчення в класі спеціального музичного інструмента (баян, акордеон) / Г.П. Голяка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 28 с.


Єременко О.В. Основи магістерської підготовки (теорія і практика реалізації в системі музично-педагогічної освіти) : навчально-методичний посібник для викладачів вищих навчальних закладів мистецької освіти, наукових працівників, магістрантів, студентів, учителів / О. В. Єременко. – Суми: СумДПУ, 2011. – 292 с.


Зуєв П. К. Практикум з акомпаніаторської майстерності: (аранжування та виконавська редакція для баяна, акордеона вокальних творів сучасного українського композитора М. Ведмедері) : навчальний посібник для студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти / П. К. Зуєв, Л. В. Зуєва. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 92 с.


Зуєв П.К. Хрестоматія з акомпаніаторської практики: аранжування та виконавська редакція вокально-хорових творів сучасних українських композиторів для баяна, акордеона : навч. посіб. для студ. муз.-пед. спеціальн. вищ. навч. закл. освіти / П.К. Зуєв, Л.В. Зуєва. – Ч.3. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 131 с.


Карпенко Є.В. Діоген : пісні та романси / Є. В. Карпенко. – Нотне видання. – Суми : Сумське обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки, 2002. – 56 с.


Карпенко Є.В. Котячий концерт : дитячі пісні для дітей на вірші український поетів / Є. В. Карпенко. – Нотне видання. – Суми : Сумське обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки, 2003. – 36 с.


Карпенко Є. В. Лелія: опера-казка для дітей : лібрето Ганни Приходько за однойменною казкою Лесі Українки / Є.В. Карпенко, Г. Приходько. – К.: ДАККІМ, 2003. – 52 с


Карпенко Є.В. Медунка : пісні для дітей молодшого та середнього шкільного віку / Є.В. Карпенко. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2005. – 48 с.


Карпенко Є. В. Місячна стежинка: збірка пісенних творів для дітей / Є.В. Карпенко, Н.В. Карпенко – Суми: Сумське обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки, 2008. – 24 с.


Карпенко Є.В. Писанка: опера-казка : лібрето Ганни Приходько за мотивами однойменної казки Юрія Тиса / Є.В. Карпенко, Г. Приходько. – Суми : ТОВ ВВП «Мрія», 80 с.


Карпенко Є. В. Рідня: збірка пісенних творів для дітей / Є.В. Карпенко, упоряд. Н.В. Карпенко. – Суми: Сумське обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки, 2008. – 32 с.


Карпенко Є.В. Співає жіночий хор : хрестоматія з хорового класу для студентів факультетів мистецтв педагогічних навчальних закладів : хори без супроводу. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 124 с.


Карпенко Є. В. Срібна дівчинка : опера-казка для дітей / Є. В. Карпенко ; лібрето С. Ю. Дяченка за казкою Т. В. Хвостенко. – Нотне видання. – Суми : Обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки, 2006. – 44 с.


Карпенко Є. В. Хорові обробки пісень Сумщини для академічного хору / Є. В. Карпенко ;. упор., вступ. ст. О. Г. Стахевича. – Нотне видання. – Суми : Редакційно-видавничий відділ СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2000. – 39 с.


Карпенко Є. В. Як зробити день веселим : пісні для дітей / Є. В. Карпенко ;. упор. та муз. ред. Н. В. Карпенко. – Нотне видання. – Суми, 1998. – 30 с.


Клас сольного співу (академічний, естрадний) : робоча модифікована програма для музичної школи, музичного відділення початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) / укл.: канд. пед. наук, доцент О. В. Маруфенко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 32 с.


Кущова Є.В. Інноваційні процеси в музичному мистецтві : Навч. посібник для студ. та магіст. фак.мистецтв / Е. В. Кущова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 124 с.


Методичні основи формування інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки : метод. реком. для викладачів і студентів факультетів мистецтв пед. ун-тів / [уклад. М.Б. Петренко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 48 с.


Методичні рекомендації до програми курсу за вибором «Сольний спів» (1-11 класи) для студентів інститутів мистецтв та музично-педагогічних факультетів / уклад.: канд. пед. наук, доцент О. В. Маруфенко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 44 с.


Михайличенко О.В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (ретроспективно-теоретичний аспект) : монографія / О.В. Михайличенко. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Суми : Вид-во «Козацький вал», 2007. – 356 с.


Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність українських композиторів і виконавців другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : історичні нариси / О. В. Михайличенко. – Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2005, – 102 с.


Михайличенко О.В. Освітньо-педагогічні аспекти розвитку української музичної культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / О. В. Михайличенко. – Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2005, – 292 с.


Михайличенко О.В. Основи загальної та музичної педагогіки: історія та теорія : навчальний посібник (двомовний) [Гриф МОН України (лист №3 14/18-Г-2206 від 27.10.2008] / О.В. Михайличенко. – Суми : Вид-во «Козацький вал», 2009. – 208 с.


Пушкар Л.В. Активні технології навчання музики : метод. реком. для студ. пед. ун-тів / Л. В. Пушкар. – Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2008. – 40 с.


Стахевич А.Г. Bel canto в западноевропейской опере ХІХ века: творчество, исполнительство, педагогика / А.Г. Стахевич. – GmbH : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 410 с.


Стахевич О.Г. Bel canto і вокально-педагогічна думка Німеччини ХІХ ст. / О.Г. Стахевич // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. Вип. 27. – Киів-Суми :  НМАУ, КНЛУ, МІГРО, 2004. – С. 3-20.


Стахевич А.Г. Искусство bel canto в итальянской опере ХVII-XVIII веков : монография / А.Г. Стахевич. – GmbH : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 193 с.


Стахевич О.Г. Основи вокальної педагогіки. Ч.1 : Природно-наукові теорії сольного співу : курс лекцій : навч. посіб. для студ. дириг.-хорових факульт. музичних та педагогічних вузів / О.Г. Стахевич. – Харків-Суми, 2002. – 92 с.


Стахевич О.Г. Теоретичні аспекти вокального виховання дітей: основні положення програми / О.Г. Стахевич // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. Вип. 25. – Киів-Суми :  НМАУ, МІГРО, 2004. – С. 65-71.


Тарапата-Більченко Л.Г. Філософія музики : Навч. посібник для студ. та магістр. фак. мистецтв / Л. Г. Тарапата-Більченко. – Суми : СумДПУ, 2004. – 76 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Випуск І / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2013. – 270с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 1 / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 152 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 2 / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 161 с. 


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 3 / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 229 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 4 / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 286 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 5 / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 198 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип.ІІІ, частина 1 / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія, 2015. – 226 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІІ, ч. 2 / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – 290 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІІ, ч. 3 / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – 561 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 1 / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; уклад. Н. В. Стефіна. – 2-ге вид. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. – 152 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 2 / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; уклад. Н. В. Стефіна. – 2-ге вид. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. – 161 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 3 / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; уклад. Н. В. Стефіна. – 2-ге вид. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. – 229 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 4 / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; уклад. Н. В. Стефіна. – 2-ге вид. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. – 286 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 5 / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; уклад. Н. В. Стефіна. – 2-ге вид. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. – 198 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІІ, ч. 4 / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; уклад. Н. В. Стефіна. - Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 532 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. І / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад. Н. В. Стефіна]. –3-тє видання. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – 270 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 1 / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад. Н. В. Стефіна]. – 3-тє видання. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – 152 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 2 / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад. Н. В. Стефіна]. – 3-тє видання. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – 161 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 3 / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад. Н. В. Стефіна]. – 3-тє видання. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – 229 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 4 / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад. Н. В. Стефіна]. – 3-тє видання. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – 286 с.


Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 5 / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад. Н. В. Стефіна]. – 3-тє видання. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – 198 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ