Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Михайличенко, О. В.  Ukrainische etnologie: Essays uber die Ukraine und Ukrainer [Текст] = Українське народознавство: нариси про Україну та українців / О. В. Михайличенко ; пер. німецькою О. Брокерт. – [Саарбрюккен] : [AV Akademikerverlag], 2016. – 133 с. : іл. – ISBN 978-3-330-50679-4.
 • Михайличенко, О. В.  З історії розвитку науки та становлення навчальних дисциплін: природознавство [Текст] / О. В. Михайличенко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ, 2016. – № 3. – С. 8–24.

2015 рік

 • Михайличенко, О. В.  Музыкальная дидактика и музыкальное воспитание: теория [Текст] : (очерки) / О. В. Михайличенко. – [Б. м.] : LAMBERT Academic Publishing, [2015]. – 47 с.
 • Михайличенко, О. В.  Украинское народоведение: очерки об Украине и украинцах [Текст] / О. В. Михайличенко. – [Б. м. ] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2015]. – 235 с. : ил. 
 • Михайличенко, О. В.  Українознавство: оповіді про Україну та українців [Текст] / О. В. Михайличенко. – [Б. м. ] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2015]. – 213 с. : іл. 

2014 рік

 • Михайличенко, О. В.  Музичне шкільництво на Східноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. [Текст] / О. В. Михайличенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [за заг. ред. О. В. Матвієнко ; уклад. В. В. Кудіна]. – Київ : [Вид. центр КНЛУ], 2014. – Вип. 50. – С. 164–172.
 • Михайличенко, О. В.  Основы музыкальной педагогики [Текст] : учебное пособие для студ. музыкальных специальностей / О. В. Михайличенко ; М-во образования и науки Украины, Сумской гос. пед. ун-т им. А. С. Макаренко. – [б. м. ] : [LAMBERT Academic Publishing ], 2014. – 196 с.
 • Михайличенко, О. В.  Педагогічний менеджмент: історія становлення, досвід зарубіжжя [Текст] / О. В. Михайличенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [за заг. ред. О. В. Матвієнко ; уклад. В. В. Кудіна]. – Київ : [Вид. центр КНЛУ], 2014. – Вип. 50. – С. 25–31.

2013 рік

 • Михайличенко, О.  Деякі теоретичні концепції музичного виховання в історії розвитку вітчизняної педагогіки [Текст] / О. Михайличенко // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського : збірка статей / М-во культури і мистецтв України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського ; Фонд сприяння розвитку мистецтв України ; [упоряд. О. В. Комісаров]. – Київ : [НМАУ ім. П. І. Чайковського], 2003. – Вип. 29 : Музична освіта в Україні: теорія і практика. – С. 65–77.
 • Михайличенко, О. В.  Парадокс учителя або театральна педагогіка [Текст] : перевтілення або уявлення / О. В. Михайличенко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2. – С. 58–59.

2011 рік

 • Михайличенко, О. В.  Класифікація наук та визначення поняття суспільно-політичних дисциплін [Текст] / О. В. Михайличенко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1. – С. 4–14.

2008 рік

 • Михайличенко, О. В.  Жизнь и творческий путь А. С. Макаренко [Текст] / О. В. Михайличенко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 101–104.
 • Михайличенко, О. В.  Закономірності , принципи та етапи процесу музичного виховання особистості [Текст] / О. В. Михайличенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 187–191.

2007 рік

 • Михайличенко, О. В.  Розвиток і формування особистості музиканта [Текст] / О. В. Михайличенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 319–326.
 • Михайличенко, О. В.  Теоретичні засади сучасної музичної освіти в Україні [Текст] / О. В. Михайличенко // Європейське мистецтво на зламі століть: минуле в сучасному : тези Міжнародної наукової конференції / [редкол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 51–52.

2005 рік

 • Михайличенко, О. В.  Музично-педагогічна діяльність українських композиторів і виконавців другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] : історичні нариси / О. В. Михайличенко. – Суми : ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2005. – 101 с.
 • Михайличенко, О. В.  Освітньо-педагогічні аспекти розвитку української музичної культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] : монографія / О. В. Михайличенко ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Суми : ВВП "Мрія-1"ТОВ, 2005. – 291 с.

2004 рік

 • Михайличенко, О. В.  Основи загальної та музичної педагогіки [Текст] : теорія та історія / О. В. Михайличенко. – Суми, 2004. – 211 с.

2002 рік

 • Михайличенко, О. В.  Рівень стану здоров'я допризивної молоді у Сумській області [Текст] / О. В. Михайличенко, В. І. Підлісний // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали II Всеукр. наук. конф., 25–26 квітня 2002 р. – Суми : СумДПУ, 2002. – С. 55–58.
 • Михайличенко, О. В.  Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні [Текст] : (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : монографія / О. В. Михайличенко. – Київ : Вид. центр КДЛУ, 2000. – 339 с.