Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

 • Михайлюк, Л. М.  Концепт "гріх" у мовній картині світу українців [Текст] / Л. М. Михайлюк // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 9.

2011 рік

 • Михайлюк, Л. М.  Бездієслівні речення з предикатом якості в поезії Олександра Олеся [Текст] / Л. М. Михайлюк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 11.
 • Михайлюк, Л. М.  Концепт "гріх" у мовній картині світу українців [Текст] : (на матеріалі фразеологізмів та паремій) / Л. М. Михайлюк, О. А. Кулікова // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 137–146.

2010 рік

 • Михайлюк, Л. М.  Історія формування Слобожанського різновиду українського суржику [Текст] : на прикладі деформованої говірки м. Лебедина Сумської області / Л. М. Михайлюк, В. А. Матвєєва // Лінгвокраєзнавство: мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини : збірник наукових праць / за ред.: В. В. Герман, О. М. Семеног ; [авт. кол.: Т. П. Беценко, В. В. Герман, Н. В. Громова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 67–72.
 • Михайлюк, Л. М.  Структурні особливості двоскладних бездієслівних речень, обумовлені їх семантикою [Текст] : (за матеріалами української поезії ІІ половини ХХ століття) / Л. М. Михайлюк // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, К. М. Грамма ]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 2. – С. 46–57.

2009 рік

 • Михайлюк, Л. М.  Білінгвальна субкультура молоді крізь призму психолінгвістичного дослідження вчителя філології [Текст] / Л. М. Михайлюк, В. А. Матвєєва // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 88–96.

2008 рік

 • Михайлюк, Л. М.  Факультативна валентність одновалентних предикативів якості [Текст] / Л. М. Михайлюк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 180–181.

2007 рік

 • Михайлюк, Л. М.  Лексико-семантичне наповнення предикатів в якості бездієслівно-ад'єктивних реченнях [Текст] / Л. М. Михайлюк // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України ; редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 56–64.
 • Петренко, С. В.  Про особливості неперервної освіти в контексті Болонського процесу [Текст] / С. В. Петренко, Л. М. Михайлюк // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 66–71.
 • Михайлюк, Л. М.  Про підготовку студентів-педагогів у контексті Болонського процесу [Текст] / Л. М. Михайлюк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 177–178.

2006 рік

 • Михайлюк, Л. М.  Бездієслівні субстантивні речення з локативним і посесивним значенням [Текст] : за матеріалами української поезії ІІ половини ХХ століття / Л. М. Михайлюк // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 76–83.
 • Дорошенко, Л. І.  До питання про характер ендемічних виявів східнополіського діалекту [Текст] / Л. І. Дорошенко, Л. М. Михайлюк // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 35–40.

2005 рік

 • Дорошенко, Л. І.  Асоціативно-дериваційні відношення між діалектними одиницями східнополіського говору [Текст] / Л. І. Дорошенко, Л. М. Михайлюк // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 35–41.

2004 рік

 • Лінгвокраєзнавство [Текст] : мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, діалектів Сумщини : збірник наукових праць викладачів каф. укр. мови, присвячений 80-річчю університету і філологічного факультету/ за ред. В. В. Герман. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 103 с. – Авт. кол.: Т. П. Беценко, І. І. Брага, В. В. Герман, Н. В. Громова, Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, С. В. Івашина, О. І. Книш, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк, О. С. Переломова, Л. П. Петленко, Ю. В. Поляничко, А. Г. Ярова .