Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Антонець О.А. Салонне мистецтво в європейській культурі ХVII-XVIII ст. : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації] / О.А. Антонець. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 120 с.


Гулей О.В. Декоративно-прикладне мистецтво : навч. посібник / О.В. Гулей - - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 152 с.


Мистецька освіта в Україні : теорія і практика / О.П. Рудницька [та ін.] ; заг. ред. О.В. Михайличенко; ред. Г.Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 255 с.


Ніколаї Г.Ю. Ритміка : навч. посібник для студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів / Г. Ю. Ніколаї, В. В. Ключко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 136 с.


Садовський О.В. Композиція: Навчальний посібник для студентів мистецьких і художньо-графічних факультетів педагогічних університетів / О.В.Садовский. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 144 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ