Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Наумкина, Е. А.  Ведущая триада современного общества: инновационность, риск, превентивность [Текст] / Е. А. Наумкина // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук'янець та ін. ; ред. -упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 28–30.
 • Наумкіна, О. А.  Філософія впродовж усього життя - вимога часу [Текст] / О. А. Наумкіна // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 1/2 (13/14). – С. 60–71.

2015 рік

 • Наумкіна, О. А.  Нелінійне мислення в сучасному швидкоплинному світі [Текст] / О. А. Наумкіна // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (12). – С. 13–18.
 • Наумкіна, О. А.  Превентивність як атрибут сучасної освіти [Текст] / О. А. Наумкіна // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (11). – С. 69–75.

2012 рік

 • Наумкіна, О. А.  Превентивність освіти – вимога часу [Текст] / О. А. Наумкіна // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 173–177.
 • Наумкіна, О. А.  Синергетична інтерпретація управління інноваціями [Текст] / О. А. Наумкіна // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 74–75.

2009 рік

 • Наумкіна, О. А.  Проблема традицій та інновацій у системі превентивної освіти [Текст] / О. А. Наумкіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 72–73.

2008 рік

 • Наумкіна, О. А.  Інформаційно-телекомунікаційні технології в освіті [Текст] : амбівалентність впливу / О. А. Наумкіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 84–85.
 • Наумкіна, О. А.  Нелінійне та лінійне мислення в суспільстві інновацій [Текст] / О. А. Наумкіна // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2008 р., м. Суми / редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова. І. А. Медведєв та ін. – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 169–170.
 • Наумкіна, О. А.  Формування суспільства знань як орієнтир модернізації освіти [Текст] / О. А. Наумкіна // Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції "Планетарна цивілізація. Наука. Освіта", (3–4 липня 2008 р.) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [ред.-упоряд. М. О. Качуровський]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 168–170.

2005 рік

 • Наумкіна, О. А.  Практикум з філософії [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. усіх форм навчання закладів освіти І–ІV рівнів акредитації / О. А. Наумкіна, А. Є. Лебідь. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 65 с.
 • Синергетичне світобачення: наукові і педагогічні аспекти [Текст] : монографія / В. О. Цикін, Н. В. Кочубей, О. А. Наумкіна, І. О. Снегірьов ; за ред. Н. В. Кочубей. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2005. – 177 с.

2002 рік

 • Наумкіна, О. А.  Соціальна філософія [Текст] : навч. посібник [для студ. усіх форм навчання ВНЗ] / О. А. Наумкіна, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ, 2002. – 147 с.