Новорічна ялика

Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Нешатаев, Б. Н.  Социальная геоэкология как научное направление в двуединой географии [Текст] / Б. Н. Нешатаев // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [ред. кол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 4. – С. 3-23.

2012 рік

 • Нешатаев, Б. Н.  Природная ритмичность поймогенеза [Текст] / Б. Н. Нешатаев // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 3 : Географічні науки. – С. 25-59.

2011 рік

 • Нешатаев, Б. Н.  Долинный морфо- и ландшафтогенез в голоцене на территории Сумского Приднепровья [Текст] / Б. Н. Нешатаев // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д .], 2011. – Вип. 2 : Географічні науки. – С. 16-48.

2010 рік

 • Нешатаев, Б. Н.  Актуальные геоэкологические проблемы Сумского Приднепровья [Текст] / Б. Н. Нешатаев // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : збірник наукових праць / [ред. кол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, В. О. Цикін та ін.]. – Суми : [СВС Панасенко І. М. , друк-ФОП Ляпощенко Л. Г.], 2010. – Вип. 1 : Географічні науки. – С. 8-32.
 • Нешатаев, Б. Н.  Надпойменные терасы долинно-речных систем верхних течений Псла и Ворсклы, их генезис и геоэкологическая оптимизация [Текст] / Б. Н. Нешатаев // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : збірник наукових праць / [ред. кол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, В. О. Цикін та ін.]. – Суми : [СВС Панасенко І. М. , друк-ФОП Ляпощенко Л. Г.], 2010. – Вип. 1 : Географічні науки. – С. 32-48.

2009 рік

 • Нешатаев, Б. Н.  Вклад Л. Г. Раменского в геоэкологию и типологию земель [Текст] / Б. Н. Нешатаев // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / [Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 31-47.
 • Нешатаев, Б. Н.  Геоисторическая периодизация в региональном природопользоввании и трансформации локальной среды [Текст] / Б. Н. Нешатаев // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / [Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 4-22.
 • Нешатаєв, Б. М.  Методологічні аспекти історичного природокористування і стану геосфери [Текст] / Б. М. Нешатаєв // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 190.

2008 рік

 • Нешатаев, Б. Н.  Высотно-ландшафтные ярусы Сумского Приднепровья, их генезис и структура [Текст] / Б. Н. Нешатаев // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 13-26.
 • Нешатаєв, Б. М.  Діахронічний підхід в геоісторичному аналізі природокористування [Текст] / Б. М. Нешатаєв // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 225.
 • Нешатаев, Б. Н.  Долинные плакоры как генетический и функциональный элемент долинно-речных систем [Текст] / Б. Н. Нешатаев // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 4-13.

2007 рік

 • Нешатаєв, Б. М.  Проблеми просторово-часової організації природно-заповідного фонду Сумської області [Текст] / Б. М. Нешатаєв // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 250-251.

2005 рік

 • Нешатаев, Б. Н.  Природа и ландшафты Верхнего Прикамья [Текст] : монография / Б. Н. Нешатаев. – Сумы : РИК "Медиа Информ", 2005. – 184 с.