Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Ніколаєнко, С. О.  Сугестивний вплив у професійній діяльності педагога та психолога [Текст] : монографія / С. О. Ніколаєнко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 191 с. 

2016 рік

 • Ніколаєнко, С. О.  Патопсихологічні особливості бойових посттравматичних стресових розладів [Текст] / С. О. Ніколаєнко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 271–278.
 • Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток [Текст] : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 299 с. – ISBN 978-966-698-230-1.
 • Ніколаєнко, С. О.  Трансові способи підвищення навіюваності учнів у структурі сугестивно-педагогічної культури вчителя [Текст] / С. О. Ніколаєнко // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 176–193.

2014 рік

 • Ніколаєнко, С. О.  Структурно-функціональний аналіз сугестивно-психологічної культури вчителя [Текст] / С. О. Ніколаєнко // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / Є.В.Анохін, В.О.Бедлінський, О.І.Бедлінський, М.Й.Боришевський ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. Г. Є. Улунова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – С. 221–237.

2013 рік

 • Ніколаєнко, С. О.  Використання досвіду А. С. Макаренка у дослідженні проблеми стилю педагогічного спілкування [Текст] / С. О. Ніколаєнко, С. І. Ніколаєнко // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 170–172.
 • Ніколаєнко, С. О.  Особливості організації психолого-педагогічного процесу з розвитку уваги молодших школярів [Текст] / С. О. Ніколаєнко, О. Б. Яковець // Магістр : матеріали науково-практичної конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (14 травня 2013 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, М. О. Лазарєв]. – Суми : Університетська книга, 2013. – С. 139–144.
 • Ніколаєнко, С. О.  Проблема культури педагогічної діяльності вчителя [Текст] / С. О. Ніколаєнко, С. І. Ніколаєнко // Психологічна культура у становленні особистості як суб'єкта життєдіяльності : матеріали II регіонального семінару з міжнародною участю, (19 квітня 2013 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Л. С. Левченко та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 49–51.

2012 рік

 • Ніколаєнко, С. О.  Проблема гіпнотичного трансу в сугестивній педагогіці [Текст] / С. О. Ніколаєнко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 267–268.

2011 рік

 • Ніколаєнко, С. О.  Задачний підхід до сугестивно-педагогічного впливу [Текст] / С. О. Ніколаєнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 250.
 • Ніколаєнко, С.  Категорія психологічного впливу в психології [Текст] / С. Ніколаєнко, С. Ніколаєнко // Світогляд - Філософія - Релігія : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад "Укр. академія банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; за заг. ред. І. П. Мозгового. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – Вип. 1. – С. 76–84.
 • Ніколаєнко, С.  Психологічні особливості базових видів сугестії [Текст] / С. Ніколаєнко // Світогляд - Філософія - Релігія : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад "Укр. академія банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; за заг. ред. І. П. Мозгового. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – Вип. 1. – С. 66–75.

2009 рік

 • Ніколаєнко, С. О.  Структура базової культури особистості [Текст] / С. О. Ніколаєнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 110.

2008 рік

 • Ніколаєнко, С. О.  До проблеми функцій сугестивної культури суб'єкта [Текст] / С. О. Ніколаєнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 142.

2007 рік

 • Ніколаєнко, С. О.  Оптимізація емоційних станів у майбутніх педагогів методами тілесно-орієнтованої корекції [Текст] / С. О. Ніколаєнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 138–139.