Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Огієнко, О. І.  Освіта дорослих: сучасні виклики та перспективи [Текст] / О. І. Огієнко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 70–72.

2016 рік

 • Огієнко, О. І.  Андрагогічний підхід в інноваційній педагогічній освіті [Текст] / О. І. Огієнко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (6–7 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 17–20.

2014 рік

 • Огієнко, О. І.  Інноваційний розвиток педагогічної освіти: теоретико-методологічні засади [Текст] / О. І. Огієнко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 178–181.
 • Огієнко, О. І.  Модель дослідницького університету В. Гумбольдта: історія і сучасність [Текст] / О. І. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 53–61.
 • Огієнко, О. І.  Розвиток краєзнавчого туризму в Польщі у другій половині ХХ - початку ХХІ століття [Текст] / О. І. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 19–27.

2013 рік

 • Огієнко, О. І.  Соціокультурна компетентність у професійній підготовці майбутнього фахівця [Текст] / О. І. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 368–375.

2012 рік

 • Огієнко, О.  Адаптивне навчання у контексті технологічного забезпечення післядипломної освіти вчителів [Текст] / О. Огієнко // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (30–31 травня 2012 року) / [редкол.: А. А. Сбруєва, С. М. Луценко, І. А. Медведєв та ін.]. – Суми : [НІКО], [2012]. – Ч. 2. – С. 21–24.

2008 рік

 • Огієнко, О. І.  Скандинавська модель розвитку освіти дорослих [Текст] / О. І. Огієнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С.Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 151–152.
 • Огієнко, О. І.  Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах [Текст] : монографія / О. І. Огієнко. – Суми : ПВП "Еллада-S", 2008. – 443 с. 

2006 рік

 • Огієнко, О. І.  Філософсько-антропологічне пінгрунтя освіти дорослих у скандинавських країнах [Текст] / О. І. Огієнко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 104–112.

2004 рік

 • Огієнко, О. І.  Андрагогіка в системі неперервної освіти [Текст] : навч.-метод. посібник / О. І. Огієнко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 59 с. 
 • Огієнко, О. І.  Андрагогічні принципи навчання студентів в університеті [Текст] / О. І. Огієнко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 63–68.
 • Педагогічна практика [Текст] : навч.-метод. посібник. Ч. 1 / О. І. Огієнко, Л. В. Пшенична, М. П. Кононенко, Н. В. Кубракова, Н. А. Пріла, Н. Г. Осьмук, М. О. Лазарєв, Л. Ю. Рощупкіна ; ред.: Л. В. Пшенична, О. І. Огієнко, О. В. Перетятько. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 175 с. 
 • Педагогічна практика [Текст] : навч.-метод. посібник. Ч. 2 / М. Ю. Рисіна, В. І. Сенчуріна, О. В. Перетятько, А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Л. В. Пшенична ; за ред. Л. В. Пшеничної та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 163 с. 

2003 рік

 • Огієнко, О. І.  Провідні напрямки колективістської педагогіки А. С. Макаренка [Текст] / О. І. Огієнко // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 45–47.