Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Абрамова С.Ф. Фізична реабілітація в кардіології : навчальний посібник : курс лекцій / С.Ф.Абрамова. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 140 с.


Безпека життєдіяльності людини : Навч.-метод. посібник для студ. ВНЗ / Уклад. М.М.Твердохліб, Н.В.Любченко. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 116 с.


Деякі аспекти здорового способу життя студентів : Метод. рекомендації / Обл. козацьке т-во; Укл. М.М.Кобозєв. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 44 с.


Дії учнівської молоді в умовах надзвичайної ситуації : Навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Укл. М.М.Твердохліб. – Суми : Вид-во СумДПУ і.А.М.Макаренка, 2008. – 80 с.


Калениченко І.О. Оцінка індивідуальної психофізіологічної "ціни" розумового навантаження : Науково-методичне видання / І. О. Калиниченко, Г. Л. Заікіна, М. Ю. Антономов. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 26 с.


Корж Ю.М. Основи лікувальної фізичної культури : Метод. реком. / Ю. М. Корж, О. М. Звіряка. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 76 с.


Корж Ю.М. Практикум з теорії і методики лікувальної фізичної культури: Навч. посібн. для студ. спеціальності "Фізична реабілітація", "Фізична кульитура" / Ю. М. Корж, О. М. Звіряка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 184 с.


Латіна Г.О. Основи медичних знань у схемах : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. Латіна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 224 с.


Лекції з анатомії та патології органів слуху, зору та мови для студентів педагогічних університетів спеціальності «Дефектологія». Ч. 1. «Анатомія та патологія слуху» / Укл. С.М. Кондратюк. – Суми : СумДПу ім. А.С.Макаренка, 2004. – 93  с.


Лекції з анатомії та патології органів слуху, зору та мови для студентів педагогічних університетів. Ч. 2. «Анатомія та патологія зору» / Укл. С.М. Кондратюк. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 104 с.


Лекції з анатомії та патології органів слуху, зору та мови для студентів педагогічних університетів. Ч. 3. «Анатомія та патологія мови» / Укл. С.М. Кондратюк. - Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 80 с.


Лянной Ю. О. Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: теоретико-методичний аспект : монографія / Ю. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 566 с.


Методичний супровід корекційних заходів для профілактики порушень постави та плоскостопості на заняттях з фізичної культури у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : метод. рекомендації / [уклад.: І.О. Калиниченко, Ю.Л. Дяченко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 56 с.


Методичні рекомендації щодо проведення практичних та самостійних занять з навчальної дисципліни «Основи медичних знань» : робочий зошит / [уклад. Г.О. Латіна]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 68 с.


Оржеховська В.М. Здоровий спосіб життя : навч.-метод. посібник / В.М. Оржеховська, О.О. Єжова. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 188 с.


Освіта і здоров’я : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 424 с.


Полуляшенко М.С. Анатомо-фізіологічна характеристика залоз внутрішньої секреції та їх патологічні зміни : Навчальний посібник / М.С.Полуляшенко. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. - 72 с.


Програма домашньої реабілітації для дітей дошкільного віку з рецидивним бронхітом : навч. посіб. / уклад.: Ю.Б. Арєшина, Ю.О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 72 с.


Психічний та духовний розвиток людини : Метод. рекомендації з валеології для самостійної роботи студ. / Укл. М.М.Васюк. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 44 с.


Реабілітація інвалідів-візочників : метод. рекомендації / уклад. О. М. Звіряка. Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 120 с.


Склярова Р.В. Інфекційні хвороби дитячого віку та їх профілактика : навч.-метод. посібн. / Р.В. Склярова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 96 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ