Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Результати участі студентської футзальної команди "Фізмат СДПУ" у змаганнях різного рівня у 2012–2017 рр. [Текст] / П. М. Оксьом, В. М. Азаренков, Л. І. Бережна, М. М. Кобозев // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 173–178.

2016 рік

 • Психолого-педагогічні аспекти в роботі з жіночою студентською командою з міні-футболу [Текст] / П. М. Оксьом, В. М. Азаренков, Л. І. Бережна, М. М. Кобозєв // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 50–55.

2015 рік

 • Міні-футбол - ефективний засіб оптимізації показників фізичного здоров'я студенток вищого педагогічного навчального закладу [Текст] / П. М. Оксьом, В. М. Азаренков, Л. І. Бережна, О. Р. Сидоренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 97–101.

2014 рік

 • Безверхий, Д. О.  Розвиток фізичних якостей школярів середніх класів ЗОШ засобами футболу [Текст] / Д. О. Безверхий, П. М. Оксьом, В. О. Лапицький // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 234–238.

2013 рік

 • Петренко, М. І.  Анатомо-фізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку [Текст] / М. І. Петренко, П. М. Оксьом // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 42–45.
 • Відродження українського козацтва та його роль у розвитку співпраці українського суспільства з діаспорою [Текст] / М. Кобозєв, В. Азаренков, Л. Бережна, П. Оксьом // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті "...землякам моїм в Україні і не в Україні..." (у рамках IV Міжнародного конгресу світового українства) : четверта Міжнародна науково-практична конференція : збірник матеріалів, (23–24 серпня 2013 року, м. Львів) / МОН України ; Львівська обл. державна адміністрація, Львівська обл. рада ; Національний ун-т "Львівська політехніка", Міжнародний ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою ; [ред.: М. Галік, І. Калинець, О. Палінська та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 314–317.
 • Оксьом, П. М.  Ефективність тестування фізичної підготовленості студенток, що займаються міні-футболом під час навчання у вищому навчальному закладі [Текст] / П. М. Оксьом, М. М. Кобозєв, Л. І. Бережна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 154–158.
 • Розвиток професійно-прикладних фізичних якостей студентів педагогічних вузів [Текст] / М. М. Кобозєв, Л. І. Бережна, П. М. Оксьом, В. М. Азаренков // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 91–95.

2011 рік

 • Оксьом, П. М.  Дослідження динаміки фізичної підготовленості студенток, що навчаються у вищому педагогічному навчальному закладі [Текст] / П. М. Оксьом // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 186.

2009 рік

 • Оксьом, П. М.  Ефективність фізичної підготовки студенток вищого навчального закладу засобами міні-футболу [Текст] / П. М. Оксьом // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 270.

2008 рік

 • Оксьом, П. М.  Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання студенток ВНЗ засобами міні-футболу [Текст] / П. М. Оксьом // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С.Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 294–295.