Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Осіпова, І. Л.  Особливості самоусвідомлення фізичного виховання як провідного фактору зміцнення здоров'я студентами в сучасних умовах [Текст] / І. Л. Осіпова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 200–201.

2009 рік

  • Стасюк, Р. М.  Рухливі ігри та естафети з видів спорту [Текст] : метод. рекомендації для студ. пед. ун-тів з фіз. виховання / Р. М. Стасюк, І. Ф. Востоцька, І. Л. Осіпова. – Суми : ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2009. – 75 с. 

2008 рік

  • Осіпова, І. Л.  Адаптація студентів до навчальних навантажень засобами фізичної культури [Текст] / І. Л. Осіпова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 298.

2007 рік

  • Аналіз стану фізичного виховання та спортивного вдосконалення студентів ВНЗ м. Суми та Сумської області [Текст] / Л. І. Бережна, І. Л. Осіпова, А. І. Скачек, О. Р. Сидоренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 12–18.
  • Осіпова, І. Л.  Вивчення та порівняння відношення студентів різних факультетів до занять фізичним вихованням [Текст] / І. Л. Осіпова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 306–307.
  • Сидоренко, О. Р.  Рухливі ігри в історії та культурі українського народу [Текст] / О. Р. Сидоренко, І. Ф. Востоцька, І. Л. Осіпова // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 335–340.

2006 рік

  • Востоцька, І.  Аналіз захворювань студентів спеціальної медичної групи [Текст] / І. Востоцька, І. Осіпова // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2006. – № 3. – С. 74–76.

2004 рік

  • Казки та ігри у розвитку дитини [Текст] : метод. посібник / О. Р. Сидоренко, А. І. Шматкова, І. Ф. Востоцька, І. Л. Осіпова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 79 с.