Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Осипова, Т. О.  Латинські запозичення в англійській мові [Текст] / Т. О. Осипова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 140–141.

2011 рік

  • Осипова, Т. О.  Семантика суфіксів латинських мовних одиниць [Текст] / Т. О. Осипова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 48.

2009 рік

  • Осипова, Т. О.  Зв'язки курсу "Латинська мова" з навчальними предметами гуманітарного циклу [Текст] / Т. О. Осипова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 86–87.

2008 рік

  • Осипова, Т. О.  Вивчення семантики префіксів на заняттях з латинської мови [Текст] / Т. О. Осипова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 104–105.

2007 рік

  • Осипова, Т. О.  Латинські запозичення в англійській мові [Текст] / Т. О. Осипова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 114–115.

2004 рік

  • Осипова, Т. О.  Латинська мова [Текст] : навч. посібник для студ. ф-тів інозем. мов пед. ун-тів. Ч. 1 / Т. О. Осипова. – Суми : СумДПУ, 2004. – 119 с. 
  • Осипова, Т. О.  Латинська мова [Текст] : навч. посібник для студ. ф-тів інозем. мов пед. ун-тів. Ч. 2 / Т. О. Осипова. – Суми : СумДПУ ім. А. С.Макаренка, 2004. – 99 с.