Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

  • Панасюк, В. Ю.  Семен Котко - "Сын трудового народа": о повести В. Катаева как основе либретто оперы С. Прокофьева [Текст] / В. Ю. Панасюк // Творчість С. Прокоф'єва і Дм. Шостаковича в контексті музичної культури України: традиції та сучасність : збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції, (1–2 грудня 2016 р., м. Суми) / [редкол.: В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська, О. К. Зав'ялова та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 108–122.

2012 рік

  • Панасюк, В. Ю.  До проблеми дослідження культурного простору сучасної провінції України [Текст] / В. Ю. Панасюк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 143–144.
  • Панасюк, В.  Фольклор и авангард в культурном пространстве "текучей современности" [Текст] / В. Панасюк // Митець і його творчість у просторі сучасної культури : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7–8 червня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ" ; [редкол.: А. О. Васюріна, О. Ю. Енська, С. П. Зуєв та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 14–20.

2011 рік

  • Панасюк, В. Ю.  Ексцеси у структурі сценічного тексту і можливі засоби їх попередження [Текст] : [кодування театральних комунікацій] / В. Ю. Панасюк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 151.

2010 рік

  • Панасюк, В.  Оперное тело на сцене и на экране [Текст] / В. Панасюк // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського : збірник статей / М-во культури і туризму України, НМАУ ім. П. І. Чайковського, Академія мистецтв України ; [ред.-упоряд. М. Р. Черкашина-Губаренко ; ред.: Л .А. Гнатюк, О. А. Наумова]. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. – Вип. 89 : Сучасний оперний театр і проблеми оперознавства : Марині Романівні Черкашиній-Губаренко присвячується. – С. 368–381.
  • Панасюк, В. Ю.  Школа гламура: неврахована реальність [Текст] / В. Ю. Панасюк // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 135–136.

2008 рік

  • Панасюк, В. Ю.  Оперний код в умовах радикальної інтерпретації [Текст] / В. Ю. Панасюк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 50–51.