Новорічна ялика

Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

 • Пасько, К. М.  "Психологічні особливості проявів агресивної поведінки у підлітковому віці" [Текст] / К. М. Пасько, Т. А. Юкиш // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 6. – С. 168–171.
 • Пасько, К. М.  Психологічні особливості сімейних стосунків сиблінгів [Текст] / К. М. Пасько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 261–262.
 • Пасько, К. М.  Психологія релігії [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. спец. "Практична психологія" денної та заочної форм навчання / К. М. Пасько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки та психології, Каф. практичної психології. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 110 с. 
 • Пасько, К. М.  Суперництво при взаємодії сиблінгів-підлітків з братами та сестрами у родині [Текст] / К. М. Пасько, Є. І. Дудецька // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 6. – С. 72–76.
 • Пасько, К.  Тенденції впровадження принципів гуманістичної психології в систему професійної підготовки сучасних педагогів [Текст] / К. Пасько // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (30–31 травня 2012 року) / [редкол.: А. А. Сбруєва, С. М. Луценко, І. А. Медведєв та ін.]. – Суми : [НІКО], [2012]. – Ч. 2. – С. 42–44.
 • Пасько, К. М.  Трансформаційні зміни сутності кохання у сучасному суспільстві [Текст] / К. М. Пасько, Н. Ю. Сондзія // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 6. – С. 77–80.

2009 рік

 • Пасько, К. М.  Екстраполяційний вплив сімейних стосунків та виховання на становлення особистості людини [Текст] / К. М. Пасько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 185.

2008 рік

 • Пасько, К. М.  Сучасні освітні парадигми та проблеми особистісного та професійного формування майбутнього педагога [Текст] / К. М. Пасько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 222.
 • Пасько, К. М.  Ціннісний екстраполятивізм світоглядно-філософської позиції вчителя [Текст] / К. М. Пасько // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2008 р., м. Суми / редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова. І. А. Медведєв та ін. – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 170–172.

2007 рік

 • Пасько, К. М.  Навчання і виховання обдарованих та талановитих дітей за допомогою творчості [Текст] / К. М. Пасько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 218–219.

2006 рік

 • Пасько, К. М.  Проблеми формування особистості сучасного вчителя [Текст] / К. М. Пасько // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 1. – С. 112–114.