Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

  • Павленко, Т.  Використання Інтернет-ресурсів у навчанні іспанської мови як третьої (другої) іноземної в умовах факультативу (курсів) [Текст] / Т. Павленко // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 травня 2017 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Рада молодих учених, науково-дослідна лабораторія "Академічна культура дослідника" та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 77–79.

2016 рік

  • Павленко, Т. Г.  Fonetica Practica [Текст] = Практична фонетика : посібник для вивчення курсу практичної фонетики іспанської мови : для студентів першого року навчання / Т. Г. Павленко, І. С. Гаврилюк ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 99 с.

2013 рік

  • Павленко, Т. Г.  Соціокультурний компонент як складова відбору змісту навчання іспанської мови в умовах факультативу [Текст] / Т. Г. Павленко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 144–145.

2012 рік

  • Павленко, Т. Г.  Контроль та оцінювання соціокультурної компетенції студентів [Текст] / Т. Г. Павленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 49–50.

2011 рік

  • Павленко, Т. Г.  Соціокультурний компонент як суттєва частина програми вивчення іспанської мови як третьої іноземної в умовах факультативу [Текст] / Т. Г. Павленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 49.

2009 рік

  • Павленко, Т. Г.  Розвиток мовленнєвої і соціокультурної компетенцій лінгвістично підготовлених студентів під час навчання третьої іноземної мови (іспанської) [Текст] / Т. Г. Павленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 88.