Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Петренко, М. Б.  Методи та прийоми формування виконавської майстерності молодших школярів у процесі співу на уроках музичного мистецтва [Текст] / М. Б. Петренко, Т. О. Сіробаба // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, О. В. Лобова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Вип. 7. – С. 93–96.
 • Петренко, М. Б.  Функціональна та рольова характеристика супроводу в романсах С. Прокоф'єва [Текст] / М. Б. Петренко // Творчість С. Прокоф'єва і Дм. Шостаковича в контексті музичної культури України: традиції та сучасність : збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції, (1–2 грудня 2016 р., м. Суми) / [редкол.: В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська, О. К. Зав'ялова та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 123–128.

2016 рік

 • Петренко, М. Б.  Концертмейстерські інтерпретаційні вміння майбутніх учителів музики: теорія та методика формування [Текст] : монографія / М. Б. Петренко ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 200 с. 
 • Петренко, М. Б.  Співацьке виховання школярів за методикою Д. Є. Огороднова [Текст] / М. Б. Петренко, Л. О. Ломакіна // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 94–97.

2014 рік

 • Петренко, М. Б.  Методи та прийоми навчання музичній грамоті молодших школярів [Текст] / М. Б. Петренко, М. В. Стеценко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 99–103.
 • Петренко, М. Б.  Розвиток виконавсько-ансамблевої дієздатності студентів факультетів музико-педагогічного спрямування [Текст] / М. Б. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 389–396.
 • Петренко, М. Б.  Сприймання художнього образу підлітками у процесі слухання музики: сутність та структура [Текст] / М. Б. Петренко, К. М. Вірівська // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 95–99.
 • Петренко, М. Б.  Сутність інтерпретаційної концертмейстерської діяльності [Текст] / М. Б. Петренко // Творчість П. І. Чайковського в контексті музичної культури України: традиції та сучасність : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з нагоди 150-річчя першого візиту П. І. Чайковського в Україну, (15–17 травня 2014 року, Суми-Тростянець) / [редкол.: Л. Г. Тарапата-Більченко, Г. В. Алексєєва, О. А. Антонець та ін.]. – Суми ; Тростянець : [ТОВ ВПП "Фабрика друку"], 2014. – С. 93–96.

2013 рік

 • Петренко, М. М.  Зустрічі з прекрасним. Про деяких сумських художників [Текст] / М. М. Петренко. – Суми : [б. в.], 2013. – 71 с.
 • Хрестоматія "Основи диригентської майстерності" [Текст] : для студентів спеціальності "Хореографія" / Л. А. Бірюкова, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко, С. Г. Крамська, М. Б. Петренко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв, Каф. методики музичного виховання, співів та хорового диригування. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 310 с. : іл. 
 • Петренко, М. Б.  Обгрунтування критеріїв та показників cформованості концертмейстерських інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики [Текст] / М. Б. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 332–342.
 • Петренко, М. Б.  Розвиток ансамблевих якостей учнів-інструменталістів [Текст] / М. Б. Петренко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 149–152.

2012 рік

 • Петренко, М. Б.  Педагогічно спрямований виконавський аналіз вокально-інструментальних творів для дітей [Текст] / М. Б. Петренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 120–121.
 • Петренко, М. Б.  Формування інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання" / М. Б. Петренко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2012. – 21 с. 

2011 рік

 • Петренко, М. Б.  Критерії та показники сформованості інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки [Текст] / М. Б. Петренко // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті А. Ф. Кречківського / М-во освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту, М-во культури України ; [редкол.: М. К. Дмитренко, О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д.], [2011]. – С. 145–146.
 • Петренко, М. Б.  Різновиди фактурно-жанрового синтезу шкільних пісень [Текст] / М. Б. Петренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 131.

2010 рік

 • Петренко, М. Б.  Стан сформованості інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки [Текст] : досвід експериментального дослідження / М. Б. Петренко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 139.

2009 рік

 • Петренко, М. Б.  Ансамблеве чуття – необхідний компонент виконавської майстерності концертмейстера [Текст] / М. Б. Петренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 46–47.

2008 рік

 • Петренко, М. Б.  Педагогічні умови формування інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки [Текст] / М. Б. Петренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 55.
 • Петренко, М. Б.  Педагогічні умови формування інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки [Текст] / М. Б. Петренко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 131–134.

2007 рік

 • Петренко, М. Б.  Ансамблева техніка концертмейстера [Текст] / М. Б. Петренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 31 ; Європейське мистецтво на зламі століть: минуле в сучасному : тези Міжнародної наукової конференції / [ред. кол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 39–40.
 • Петренко, М.  Впровадження спецкурсу "Основи розвитку інтерпретаційних умінь студентів у процесі концертмейстерської підготовки" в систему професійної підготовки майбутнього вчителя музики [Текст] / М. Петренко // Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : [збірник] / редкол.: О. А. Гриценко, С. Д. Безклубенко, Н. М. Цимбалюк та ін. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2007. – С. 230–233.

2006 рік

 • Петренко, М. Б.  Система інтерпретаційних умінь концертмейстерів: інтелектуальний компонент [Текст] / М. Б. Петренко // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 95–97.
 • Петренко, М. Б.  Структура інтерпретаційних умінь концертмейстерів [Текст] / М. Б. Петренко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 267–275.

2004 рік

 • Петренко, М. Б.  Специфіка професійної діяльності концертмейстера з хоровим колективом [Текст] / М. Б. Петренко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 463–469.