Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО
НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ імені
А. С. МАКАРЕНКА

І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Платні послуги, які виконує Наукова бібліотека Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, здійснюються на підставі документів:

 • Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (стаття 20);
 • Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» № 796 від 27.08.2010 року зі змінами, внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів  № 305 від 20.05.2015 року;
 • Статуту Університету.

1.2.     Платні послуги є формою ініціативної господарської діяльності Бібліотеки та введені з метою вдосконалення бібліотечного обслуговування користувачів у сфері освітньої діяльності.

1.3.     Для виконання платних послуг Бібліотека використовує свої фонди та наявну техніку.

1.4.     Бібліотека надає платні послуги у сфері освітньої діяльності з метою:

 • удосконалення науково-інформаційного бібліотечного обслуговування користувачів;
 • отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної діяльності Університету.

1.5.     Надання платних послуг Бібліотекою регламентується наступними документами, затвердженими в установленому порядку:

 • Положенням про надання платних послуг НБ СумДПУ імені
  А. С. Макаренка (дане Положення);
 • Порядком надання платних послуг, які надаються Науковою бібліотекою СумДПУ імені
  А. С. Макаренка (Додаток№ 1);
 • Переліком та вартістю платних послуг НБ СумДПУ імені А. С. Макаренка (Додаток № 2).

ІІ.   ОСНОВНІ ВИДИ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» № 796 від 27.08.2010 р. зі змінами, внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів  № 305 від 20.05.2015 року, розділ І п. 21, Бібліотекою можуть виконуватися платні послуги:

2.1.     Складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і бібліографічних довідок

2.2.     Надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі).

 

ІІІ.  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА НАДАННЯ
ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

3.1.     Платні послуги надаються юридичним і фізичним особам відділами (секторами) Бібліотеки відповідно до замовлених послуг в робочий час за рахунок підвищення  продуктивності праці.

3.2.     Платні послуги надаються користувачам Бібліотеки як одноразово, так і довгостроково (протягом визначеного терміну – місяць, рік).

3.3.     Співробітники, відповідальні за платні послуги у відділах (секторах) Бібліотеки, надають користувачам консультації щодо порядку надання платних послуг.

3.4.     Облік та оплата послуг здійснюється відповідно до калькуляції та кошторисно-фінансових розрахунків трудомісткості виконаних робіт, розроблених планово-фінансовим відділом Університету, та з урахуванням матеріальних витрат.

3.5.     Оплата платних послуг здійснюється після виконання за наявним результатом, згідно з «Переліком та вартістю платних послуг НБ СумДПУ ім. А.С.Макаренка» (Додаток № 2).

3.6.     Ціни на платні послуги можуть переглядатись і змінюватись в залежності від інфляційних процесів та попиту користувачів.

3.7.     Бібліотека здійснює аналіз попиту на ті чи інші послуги, веде роботу з удосконалення та вивчення доцільності надання платних послуг, вносить пропозиції про розширення або припинення надання платних послуг чи окремих їх видів.

IV.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1.     Відповідальність за організацію роботи щодо надання платних послуг несе Виконавець, на якого безпосередньо покладено виконання даних послуг:

 • забезпечує якісне і оперативне виконання платних послуг;
 • своєчасно подає до бухгалтерії університету фінансові звіти про виконання платних послуг;
 • визначає можливість і доцільність надання послуги.

4.2.     У відділах (секторах) Бібліотеки безпосередню відповідальність за виконання платних послуг у відділі (секторі) несуть завідувачі відділом (сектором).

4.3.     Адміністративний контроль за наданням платних послуг користувачам Бібліотеки несе директор Наукової бібліотеки.

4.4.     Контроль за веденням фінансової звітності за платні послуги в Бібліотеці здійснює завідувач науково-методичним відділом.

4.5.     Відповідальність за організацію роботи щодо прийняття звітів від завідувача науково-методичним відділом, бухгалтерського обліку коштів, що надійшли за надані послуги, за дотримання фінансової дисципліни несе головний бухгалтер університету.

V.   ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА НАДАНІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

5.1.     Перелік платних послуг, які може надавати Бібліотека затверджуються згідно Наказу ректора університету «Про платні послуги у сфері освітньої діяльності», «Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка» та «Положення про надання платних послуг Науковою бібліотекою Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка».

5.2.     Розпорядником коштів, отриманих у результаті виконання платних послуг є ректор університету. Розподіл коштів, що надходять від надання платних послуг, проводиться після відрахувань на оплату: праці, податків, матеріалів, капітальні витрати, господарські витрати, інші витрати, пов’язані із забезпеченням надання платних послуг (якщо це передбачено законодавством України).

5.3.     Майно, придбане за рахунок прибутків, отриманих у результаті надання платних послуг є власністю університету.

5.4.     Кошти, отримані за надані платні послуги, можуть використовуватись на проведення поточних ремонтів приміщень Бібліотеки, купівлю літератури, придбання комп’ютерної та іншої техніки, канцелярського приладдя, інші потреби Бібліотеки.

Додаток 1

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ,

які надаються Науковою бібліотекою СумДПУ
імені А. С. Макаренка

При впровадженні в роботу платних послуг відділи (сектори) Бібліотеки керуються:

 • Положенням про надання платних послуг НБ СумДПУ імені А. С. Макаренка;
 • Порядком надання платних послуг, які надаються НБ СумДПУ імені А. С. Макаренка;
 • Переліком та вартістю платних послуг НБ СумДПУ імені А. С. Макаренка;
 • Наказом ректора університету про вартість платних послуг в НБ СумДПУ імені А. С. Макаренка.

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ В ВІДДІЛАХ (СЕКТОРАХ)
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

Центральний Читальний зал № 1 (кімн. № 109)

 1. Надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не навчаються в Університеті.

Інформаційно-бібліографічний відділ (кімн. № 268)

 1. Складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і бібліографічних довідок.

Зал інформаційних технологій (кімн. № 273)

 1. Складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і бібліографічних довідок.

Ведення облікових документів та порядок звітності

 1. Відповідальні за надання платних послуг ведуть облік у «Журналі обліку надання платних послуг» (Додаток 3) та «Картці платної послуги» (Додаток 4) у порядку, передбаченому Положенням про надання платних послуг НБ СумДПУ імені А. С. Макаренка.
 2. Відповідальний за ведення облікової документації з надання платних послуг у Бібліотеці та звіт перед бухгалтерією університету – завідувач науково-методичним відділом.

Додаток 2

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ
платних послуг Наукової Бібліотеки
СумДПУ імені А. С. Макаренка

 

№ п\п

Назва платної послуги

Одиниця виміру

Ціна

1.

Складення бібліографічних списків до курсових, дипломних і наукових робіт

1 бібліограф. опис

 

2.

Складення каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій

1 бібліограф. опис

 

3.

Підготовка фактографічних довідок

1 бібліограф. опис

 

4.

Підготовка аналітичних довідок

1 бібліограф. опис

 

5.

5.1.

Підготовка бібліографічних довідок

1 бібліограф. опис

 

Надання довідки систематизація та предметизація документу за індексами УДК та ББК

1 індекс

20.00 грн.

6.

Надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не навчаються у закладі  (вартість читацького квитка для сторонніх осіб)

1 доступ

25.00 грн.

Примітка: Дані ціни на платні послуги можуть переглядатись і змінюватись в залежності від інфляційних процесів та попиту користувачів.