Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

  • Подосиннікова, Г. І.  Навчання переглядового читання з використанням методу проектів на матеріалі англомовної преси у 10 класі школи з поглибленим вивченням іноземних мов [Текст] / Г. І. Подосиннікова, О. В. Рубан // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 3–10.
  • Подосиннікова, Г. І.  Розвиток навчальної автономії старшокласників у процесі формування англомовної лексичної компетентності [Текст] / Г. І. Подосиннікова, С. М. Мельник // Іноземні мови. – 2016. – № 1. – С. 9–14.

2015 рік

  • Подосиннікова, Г. І.  Труднощі навчання ідіоматичного мовлення як відображення вербального менталітету нації [Текст] / Г. І. Подосиннікова // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (26 березня 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін.; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 230–232.

2014 рік

  • Балаценко, Л. М.  Global Issues [Текст] = Глобальні проблеми : навчальний посібник / Л. М. Балаценко, Г. І. Подосиннікова ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 214 с. 

2008 рік

  • Подосиннікова, Г. І.  Today’s Multicultural World [Текст] = Сучасний багатокультурний світ : навч. посібник для студентів 5 курсу ф-ту інозем. мов / Г. І. Подосиннікова, Л. М. Балаценко, Н. А. Скляр. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 194 с.