Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Положення про фонд рідкісних і цінних видань Наукової бібліотеки
Сумського державного педагогічного університету імені
А. С. Макаренка

1. Загальні положення

1.1. Положення про фонд рідкісних і цінних видань Наукової бібліотеки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка – основний документ, що визначає принципи та порядок формування фонду рідкісних видань бібліотеки – організацію, управління, зберігання, особливості користування.

1.2. Фонд рідкісних і цінних видань згідно з Конституцією України, основами законодавства України про культуру, Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами та доповненнями, є культурним надбанням українського народу, не підлягає роздержавленню та приватизації та перебуває під охороною закону.

1.3. Порядок формування фонду рідкісних і цінних видань Наукової бібліотеки регламентується:

 •  Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, відповідними постановами Кабінету Міністрів України;
 • Правилами, інструкціями, розпорядженнями та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, галузевих міністерств з питань організації роботи бібліотек, формування та збереження бібліотечних фондів;
 • Державними стандартами України з питань бібліотечної та архівної справи.

1.4. Збереження фонду рідкісних і цінних видань як матеріальної та духовної цінності означає цілісність і незмінність фізичного стану документів, їх розміщення, забезпечення відповідного технологічного режиму утримання, додержання правил видачі та приймання документів, їх охорони в процесі формування та зберігання фонду.

1.5. Положення про фонд рідкісних і цінних видань є робочим документом. До Положення можуть вноситись доповнення та виправлення залежно від змін, що відбуваються у структурі фондів Наукової бібліотеки.

1.6. Університет забезпечує фінансові та матеріальні умови, необхідні для належного зберігання документів фонду рідкісних і цінних видань.

1.7. Відповідальність за збереження фонду рідкісних і цінних видань покладається на дирекцію, працівників Наукової бібліотеки у відповідності з їх посадовими обов’язками, комісію по інвентаризації документів бібліотечного фонду.

2. Формування та склад фонду рідкісних і цінних видань

2.1. Фонд рідкісних і цінних видань – частина основного фонду Наукової бібліотеки, до якої входять рідкісні, особливо цінні документи, що мають наукові, історичні та поліграфічні особливості.

2.2. Фонд  рідкісних і цінних видань Наукової бібліотеки створено при безпосередньому перегляді фондів, каталогів бібліотеки, згідно «Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання», затвердженою Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001 року № 708.

2.3. До фонду рідкісних і цінних видань включаються основні групи документів за такими ознаками:

видання за такі періоди:

 • українські (1861-1945 рр.),
 • російські (1831-1925 рр.),
 • іноземні (1801-1900 рр.);
 • репринтні видання.

2.4. Фонд рідкісних і цінних видань складається з різних типів та видів вітчизняних та іноземних видань, наукової, навчальної, довідкової, інформаційної, виробничої, науково-популярної літератури.

2.5. До фонду рідкісних і цінних видань Наукової бібліотеки, віднесені документи від найдавніших років до 1950 року включно.

2.6. Фонд рідкісних і цінних видань Наукової бібліотеки поділений за хронологією:

 • від найдавніших років до 1918 року включно;
 • від 1919 року до 1950 року включно.

2.7. Фонд рідкісних та цінних видань занесений до електронної бази даних Наукової бібліотеки за допомогою автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «УФД / Бібліотека».

3. Збереження фонду рідкісних і цінних видань

3.1. Документи, які належать до фонду рідкісних і цінних видань і які надходять в процесі комплектування, розміщуються і зберігаються в приміщенні загального книгосховища Абонементу наукової літератури Наукової бібліотеки.

3.2. На цінні та рідкісні документи створена спеціальна картотека.

3.3. Відділ книгозбереження здійснює облік фонду рідкісних і цінних видань.

3.4. Для розміщення фонду використовується систематично-алфавітна розстановка документів.

3.5. Контроль за дотриманням правил розстановки і фізичним станом фонду рідкісних і цінних видань здійснюється завідувачем Відділу обслуговування та співробітниками Абонементу наукової літератури постійно.

3.6. До фондосховища рідкісних і цінних видань не допускаються сторонні особи, у разі виробничої потреби працівники інших структурних підрозділів можуть знаходитись у фондосховищі у присутності працівника Абонементу наукової літератури.

3.7. Забороняється залишати приміщення, де зберігаються документи, без нагляду, проводити у фондосховищі збори і наради, заходи, не пов’язані з діяльністю Наукової бібліотеки.

3.8. Сектор книгозберігання для встановлення фактичної наявності документів фонду рідкісних і цінних видань здійснює планові перевірки цього фонду.

4. Правила користування документами фонду рідкісних і цінних видань

4.1. Право на користування документами із фонду рідкісних та цінних видань надається користувачам, які мають постійний читацький квиток Наукової бібліотеки.

4.2. Робота з рідкісними й цінними документами дозволяється тільки в спеціально відведеному місці Центрального читального залу Наукової бібліотеки.

4.3. Одноразово користувачеві видається не більше 1-го документа рідкісних і цінних видань.

4.4. При наявності дефектів (відсутність сторінки, обкладинки, плями й таке інше) документ видається користувачеві з попередженням про них. Одержання документа користувач засвідчує своїм підписом у читацькому формулярі.

4.5. Приймаючи документ від користувача співробітник бібліотеки:

 • звіряє титульний аркуш книги з вимогою користувача та записом у читацькому формулярі;
 • перевіряє кількість фактично одержаних документів із кількістю, зазначеною у читацькому формулярі;
 • перевіряє наявність ілюстрацій, вкладних аркушів, додатків, позначених на паспорті документа, з фактичною їхньою наявністю при поверненні. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

4.6. Під час роботи з документами фонду рідкісних і цінних книг не дозволяється:

 • виносити їх за межі Центрального читального залу Наукової бібліотеки;
 • брати документи вологими та брудними руками;
 • швидко гортати сторінки рідкісних видань;
 • залишати багато закладок, оскільки це деформує блок книги;
 • перегинати книгу вздовж корінця;
 • загинати кути сторінок;
 • самостійно розрізати нерозрізані сторінки;
 • класти на видання папір, на якому робляться виписки;
 • копіювати ілюстрації через кальку;
 • спиратися руками на книгу.

4.7. Рідкісні і цінні документи не підлягають ксерокопіюванню, скануванню, фотографуванню.

4.8. Відповідальність за пошкоджену літературу несе читач, який користувався нею останнім.

4.9. При пошкодженні особливо цінних, антикварних або рідкісних творів друку їх вартість визначається за цінами, встановленими у каталогах-прейскурантах на купівлю та продаж букіністичних видань.