Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Поляничко, А.  Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії аніматора з клієнтом у процесі соціокультурної діяльності [Текст] / А. Поляничко, А. Чернякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 320–326.
 • Поляничко, А. О.  Роль туристичного краєзнавства в розвитку соціальності чоловічої молоді [Текст] / А. О. Поляничко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (6–7 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 229–231.

2015 рік

 • Поляничко, А. О.  Профілактика сімейної деривації у хлопців, які виховуються в інтернатних закладах [Текст] / А. О. Поляничко // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 63–66.
 • Поляничко, А. О.  "Юне материнство" як соціально-педагогічна проблема [Текст] / А. О. Поляничко, А. Р. Рева // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 200–202.

2014 рік

 • Поляничко, А. О.  Генеза становлення та розвитку ліцеїв військового спрямування в Україні [Текст] / А. О. Поляничко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 4 (38). – С. 278–286.

2013 рік

 • Поляничко, А. О.  Особливості соціально-педагогічної діяльності в закладах для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування [Текст] / А. О. Поляничко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 400–410.

2011 рік

 • Поляничко, А. О.  Дослідження рівня соціальної депривації у підлітків загальноосвітньої школи-інтернату [Текст] / А. О. Поляничко // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 413–415.
 • Поляничко, А. О.  Формування соціального здоров'я підлітків загальноосвітньої школи-інтернату [Текст] / А. О. Поляничко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 197.

2009 рік

 • Поляничко, А. О.  Досвід подолання наслідків соціального сирітства у Великій Британії [Текст] / А. О. Поляничко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 180–181.
 • Поляничко, А. О.  Особливості формування та прояву соціальної депривації вихованців державних закладів опіки [Текст] / А. О. Поляничко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 140–150.

2008 рік

 • Китаєва, Н. С.  Особливості соціально-педагогічного потенціалу дитячих будинків сімейного типу [Текст] / Н. С. Китаєва, А. О. Поляничко // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України, Сумська обл. держ. адміністрація ; [редкол. випуску: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 202–204.

2007 рік

 • Поляничко, А. О.  Соціально-педагогічна модель подолання соціальної депривації підлітків в умовах загальноосвітньої школи-інтернату [Текст] / А. О. Поляничко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 201–202.

2007 рік

 • Поляничко, А. О.  Екзистенційний підхід до подолання соціальної депривації підлітків школи-інтернету [Текст] / А. О. Поляничко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 209-210.
 • Поляничко, А. О.  Сучасний стан дослідження проблеми соціальної депривації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування [Текст] / А. О. Поляничко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 147-155.
 • Полякова, О. М.  Технологія виробничої соціально-педагогічної практики в освітніх закладах [Текст] : метод. посібник для студ. спеціальності "Соціальна педагогіка" / О. М. Полякова, А. О. Поляничко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Кафедра соц. педагогіки. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – 121 с. 

2006 рік

 • Поляничко, А.  "Діти вулиці" як соціально-педагогічна проблема: аналіз сутнісних характеристик та основних шляхів подолання безпритульності в сучасній Україні [Текст] / А. Поляничко, Н. Антипенко // "Сучасна молодь: крок у майбутнє" : матеріали Першої Міжнародної наук.-практ. конф. для студ. та аспірантів, 17–18 травня 2006 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 96–101.
 • Поляничко, А. О.  Генеза сирітства в Україні: історичний та соціально-педагогічний аспекти [Текст] / А. О. Поляничко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 125–132.

2005 рік

 • Поляничко, А.  Формування правової культури вихованців школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [Текст] / А. Поляничко, Н. Мельник // "Сучасна молодь: крок у майбутнє" : матеріали Першої Всеукраїнської наук.-практ. конф. для студ. і аспірантів, 18 трав. 2005 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко (відп. за вип.), О. М. Полякова, О. В. Голубнича. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 104–109.

2004 рік

 • Поляничко, А. О.  Сирітство в Україні: аналіз дефініцій та сутнісних характеристик [Текст] / А. О. Поляничко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 146–154.

2003 рік

 • Поляничко, А. О.  Сімейне неблагополуччя і "діти вулиці" [Текст] / А. О. Поляничко // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 53–55.