Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Поставний, В. В.  Походження української мови в наукових візіях М. Максимовича: полеміка М. Максимович – М. Погодін [Текст] / В. В. Поставний // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 401–409.

2011 рік

  • Поставний, В. В.  Український глотогенез у наукових візіях М. Максимовича: полеміка М. Максимович - М. Погодін [Текст] : [історія та походження української мови] / В. В. Поставний // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 12–13.

2010 рік

  • Поставний, В. В.  Концепт "Староруська мова" в історико-культурній спадщині П. Куліша [Текст] / В. В. Поставний, О. О. Поставна // Лінгвокраєзнавство: мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини : збірник наукових праць / за ред.: В. В. Герман, О. М. Семеног ; [авт. кол.: Т. П. Беценко, В. В. Герман, Н. В. Громова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 96–103.
  • Поставний, В. В.  Український глотогенез і його наукова інтерпретація в лінгвістичній спадщині академіка А. Ю. Кримського [Текст] / В. В. Поставний // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 1. – С. 58–68.

2008 рік

  • Поставний, В. В.  Український глотогенез як лінгвістична проблема [Текст] / В. В. Поставний // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 183–184.

2007 рік

  • Поставний, В. В.  Питання "Праруської мовної єдності" в науковому баченні академіка А. Кримського [Текст] / В. В. Поставний // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 181–182.

2005 рік

  • Поставний, В. В.  Практикум з правопису української мови [Текст] : Орфографія. Пунктуація : зб. тестових завдань / В. В. Поставний, О. О. Поставна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 47 с.

2001 рік

  • Поставний, В. В.  Історія української мови [Текст] : Фонетика : зб. тестових завдань / В. В. Поставний. – Суми : СДПУ, 2001. – 142 с. 
  • Поставний, В. В.  Практикум з української мови [Текст] : зб. тестових завдань : навч. посібник / В. В. Поставний, О. О. Поставна. – Суми : СумДПУ, 2001. – 74 с.