Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Потапова, О. Б.  Участь духовенства України у вирішенні соціальних проблем сьогодення [Текст] / О. Б. Потапова // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [ред. кол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 1. – С. 131–133.
 • Потапова, О. Б.  Функціонування православних інституцій на українських землях Російської імперії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] / О. Б. Потапова // Історико-філософські читання молодих учених : II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, (25 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей ; Обл. історичний клуб ім. О. Булатовича ; [редкол.: А. В. Гончаренко, О. М. Кравченко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 288–289.

2012 рік

 • Потапова, О.  Використання православною церквою інформаційних технологій для формування духовної культури [Текст] / О. Потапова // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (30–31 травня 2012 року) / [редкол.: А. А. Сбруєва, С. М. Луценко, І. А. Медведєв та ін.]. – Суми : [НІКО], [2012]. – Ч. 2. – С. 57–59.
 • Безкопильний, Д. О.  Поширення та діяльність товариства Ісуса в Росії в ХVI – на початку ХІХ ст. [Текст] / Д. О. Безкопильний, О. Б. Потапова // Історико-філософські читання молодих учених : I Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. архів Сумської області ; Сумський обл. краєзнавчий музей ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Історичний ф-т ; [редкол. Н. М. Зленко]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 243–245.
 • Давидюк, О. П.  Російський консерватизм: витоки і цінності [Текст] / О. П. Давидюк, О. Б. Потапова // Історико-філософські читання молодих учених : I Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 12 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. архів Сумської області ; Сумський обл. краєзнавчий музей ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Історичний ф-т ; [редкол. Н. М. Зленко]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 23–27.

2011 рік

 • Потапова, О. Б.  Воздвиженська сільсько-господарська артіль: етапи розвитку і причини занепаду (1889–1929 рр.) [Текст] / О. Б. Потапова // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Держ. архів Сумської обл. ; Історичний факультет ; [редкол.: В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 120–123.
 • Потапова, О. Б.  Трансформація самосвідомості православного духовенства України у 1917–1920 рр. [Текст] / О. Б. Потапова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 62–63.

2009 рік

 • Потапова, О. Б.  Матеріальне становище російського православного духовенства в ХІХ на початку ХХ ст. [Текст] / О. Б. Потапова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 58.

2008 рік

 • Потапова, О. Б.  Православна церква в Україні напередодні національно-демократичної революції 1917–1920 рр. [Текст] / О. Б. Потапова // Сумська старовина. – 2008. – XXIV. – С. 82–90.
 • Потапова, О. Б.  Православне духовенство у суспільному житті України в 1917–1920 рр. [Текст] / О. Б. Потапова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 62–63.

2007 рік

 • Потапова, О. Б.  Діяльність І. Ф. Власовського на Сумщині [Текст] / О. Б. Потапова // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 105–107.
 • Потапова, О.  Стан православної церкви в Україні напередодні національно-демократичної революції 1917–1920 рр. [Текст] / О. Потапова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 55.

2006 рік

 • Потапова, О.  До питання про вплив православної церкви на формування духовної культури в Україні в 1917–1920 рр. [Текст] / О. Потапова // "Сучасна молодь: крок у майбутнє" : матеріали Першої Міжнародної наук.-практ. конф. для студ. та аспірантів, 17–18 травня 2006 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 168–172.

2005 рік

 • Потапова, О. Б.  Діяльність православних братств на Лівобережній Україні у 1917–1920 рр. [Текст] / О. Б. Потапова // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 112–118.
 • Потапова, О.  Роль православних братств у суспільно-релігійному та культурно-просвітницькому житті України у 1917–1920 рр. [Текст] / О. Потапова // Сумська старовина. – 2005. – XV. – С. 110–125.