Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Багатокомпонентні йонні флуорвмісні розчинники [Текст] : монографія / В. В. Бугаєнко, Г. Я. Касьяненко, З. М. Проценко, Р. М. Пшеничний, І. М. Чередник ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. В. В. Бугаєнка. – Суми : ВВП "Мрія", 2013. – 230 с. 

2012 рік

  • Погоренко, Ю. В.  Електровідведення цирконію із флуоридного розплаву [Текст] / Ю. В. Погоренко, Ж. С. Олійник, З. М. Проценко // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 179–184.

2011 рік

  • Проценко, З. М.  Електроліз бор та кремнійвмісного розплаву [Текст] / З. М. Проценко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 107–108.

2010 рік

  • Проценко, З. М.  Кінетика і фазовий склад електрохімічно осаджених покриттів на основі Со І Ag [Текст] / З. М. Проценко, Є. В. Мироненко // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є.О.Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – С. 80–84.

2009 рік

  • Проценко, З. М.  Застосування флуоридних розплавів при переробці відпрацьованого ядерного палива [Текст] / З. М. Проценко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 205–206.

2008 рік

  • Проценко, З. М.  Регенерація урану та плутонію із відпрацьованого ядерного палива [Текст] / З. М. Проценко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 247–248.

2007 рік

  • Проценко, З. М.  Електросинтез цирконій диброду [Текст] / З. М. Проценко, С. В. Мамченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 257–258.
  • Скляр, А. М.  Хімія [Текст] : навчальний посібник для абітурієнтів, учителів шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів хімічних спеціальностей вищих пед. навч. закл. / А. М. Скляр, З. М. Проценко, І. М. Чередник. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 210 с.