Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

  • Приходько, Г. В.  Етнопедагогічний дискурс та проблема соціальної статі: доцільність і перспективи розроблення [Текст] / Г. В. Приходько // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (6–7 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 231–233.

2012 рік

  • Приходько, Г. В.  Українська література ХІХ - початку ХХ століття як джерело вивчення історії педагогіки: гендерний контент-аналіз [Текст] / Г. В. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 6 (24). – С. 124–132.

2009 рік

  • Полякова, О. М.  Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. М. Полякова, Г. В. Приходько, Ю. В. Сапарай ; за заг. ред. О. М. Полякової. – Суми : Університетська книга, 2009. – 239 с. – [Гриф надано МОН України, лист №1.4/18-17.1 від 09.01.2000].