Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Шматкова, А. І.  Вплив українських народних ігор на рівень фізичної підготовленості молодших школярів [Текст] / А. І. Шматкова, Л. О. Прийменко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 151–154.

2008 рік

  • Прийменко, Л. О.  Використання фізичних вправ при порушенні опорно-рухового апарату [Текст] / Л. О. Прийменко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 297–298.

2007 рік

  • Комплекси вправ при порушеннях опорно-рухового апарату [Текст] : метод. рекомендації до вивчення курсу фіз. виховання для студ. вищ. навч. закладів / Л. О. Прийменко, О. Р. Сидоренко, Л. І. Бережна, А. О. Титович. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 54 с. 

2006 рік

  • Шошура, Н.  Рухова активність як складова частина підвищення розумової працездатності студентів-філологів [Текст] / Н. Шошура, О. Міщенко, Л. Прийменко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 176–181.