Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Пшенична, Л.  Забезпечення якості вищої освіти в контексті імплементації закону України "Про вищу освіту" [Текст] / Л. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 2 (66). – С. 113–128.

2016 рік

 • Пшенична, Л. В.  Інновації управління на фактор підвищення конкурентоздатності [Текст] : [в системі вищої освіти] / Л. В. Пшенична // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 218–220.
 • Пшенична, Л. В.  Керівник навчального закладу [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Пшенична ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 519 с.
 • Пшенична, Л.  Підготовка менеджера інноваційного розвитку освіти: професійне і особистісне самовдосконалення [Текст] / Л. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 9 (63). – С.137–150.
 • Пшенична, Л.  Післядипломна освіта - сучасні тенденції прогресу [Текст] / Л. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 439–448.
 • Пшенична, Л.  Стратегії держави в підготовці науково-педагогічних кадрів нової генерації [Текст] / Л. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 8 (62). – С. 198–212.

 2015 рік

 • Пшенична, Л. В.  Вища освіта – дієвий механізм соціалізації молоді [Текст] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 480–489.
 • Пшенична, Л. В.  Формування особистісної зрілості молоді як завдання соціалізації у вищій школі [Текст] / Л. В. Пшенична // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 80–81.

2014 рік

 • Пшенична, Л. В.  Вплив рейтингу на імідж викладача [Текст] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 236–246.
 • Пшенична, Л. В.  Індивідуальність як унікальна самобутність учителя [Текст] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 148–159.
 • Пшенична, Л. В.  Інноваційні процеси в освіті як фактор її успіху [Текст] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 4 (38). – С. 3-16.
 • Пшенична, Л. В.  Рейтинг викладача як індикатор якості освіти [Текст] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 368–378.
 • Пшенична, Л. В.  Складові професійного простору майбутнього викладача [Текст] / Л. В. Пшенична // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 286–312.

2013 рік

 • Пшенична, Л. В.  Інноваційна парадигма управління як фактор розвитку вищого навчального закладу [Текст] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 6 (32). – С. 316–326.
 • Пшенична, Л. В.  Педагогічні ідеї А. С. Макаренка в практику сьогодення [Текст] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 53–63.
 • Пшенична, Л. В.  Професійна культура майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу як педагогічна проблема [Текст] : [магістерська підготовка] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 354–364.

2012 рік

 • Пшенична, Л. В.  Менеджмент в освіті [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. В. Пшенична ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2012. – 214 с. 
 • Пшенична, Л. В.  Творчий потенціал і самореалізація особистості [Текст] / Л. В. Пшенична // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2012" : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції : у 3-х ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2012. – Ч. 1. – С. 78–80.
 • Пшенична, Л. В.  Технології управління інноваційними процесами в загальній середній освіті [Текст] / Л. В. Пшенична // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 150–154.

2011 рік

 • Пшенична, Л. В.  Сучасні шляхи оптимізації навчально-виховного процесу в школі [Текст] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 225–232.
 • Пшенична, Л. В.  Шляхи розвитку позашкільної освіти в Україні в контексті ідей Болонського процесу [Текст] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 11–21.

2010 рік

 • Пшенична, Л. В.  Менеджмент в освіті [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. В. Пшенична ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2012. – 214 с. 
 • Пшенична, Л. В.  Сучасні ціннісні орієнтири освітнього процесу [Текст] / Л. В. Пшенична // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 149-150 ; Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 90–97.

2004 рік

 • Пшенична, Л. В.  Деонтологія вчителя як засіб гармонізації педагогічної системи [Текст] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки : зб. наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 69–74.
 • Педагогічна практика [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / О. І. Огієнко, Л. В. Пшенична, М. П. Кононенко, Н. В. Кубракова, Н. А. Пріла, Н. Г. Осьмук, М. О. Лазарєв, Л. Ю. Рощупкіна ; ред.: Л. В. Пшенична, О. І. Огієнко, О. В. Перетятько. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 175 с. 
 • Педагогічна практика [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 2 / М. Ю. Рисіна, В. І. Сенчуріна, О. В. Перетятько, А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Л. В. Пшенична ; за ред. Л. В. Пшеничної та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 163 с. 

2003 рік

 • Пшенична, Л. В.  Педагогічна етика і такт: категорії сьогодення [Текст] / Л. В. Пшенична // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практичної конференції, (22 квітня 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 145–148.
 • Пшенична, Л. В.  Окремі складові мистецтва управлінської діяльності директора школи [Текст] / Л. В. Пшенична // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практичної конференції, (22 квітня 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 105–108.