Новорічна ялика

Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Солодовник, О. С.  Аналіз поширеності "шкільних хвороб" у Сумській області [Текст] / О. С. Солодовник, О. О. Пташенчук // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 101–107.
  • Васильченко, Я. А.  Залежність адаптаційного потенціалу дітей молодшого шкільного віку від статі, віку та індексу маси тіла [Текст] : екологія людини / Я. А. Васильченко, О. О. Пташенчук // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 91–96.

2011 рік

  • Пташенчук, О. О.  Проблема надлишкової маси дітей дошкільного віку [Текст] / О. О. Пташенчук, А. І. Сергієнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 115.