Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • П'ятаченко, С. В.  Етнографічні і фольклорно-літературні аспекти перебування Лесі Українки на хуторі Косівщина [Текст] / С. В. П'ятаченко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / МОН України ; Сумська обл. держ. адміністрація, Сумська обл. рада ; Укр. ін-т національної пам'яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 2. – С. 125–129.
 • П'ятаченко, С.  Історико-культурна специфіка топоніміки Слобідської частини Сумщини [Текст] : (за матеріалами народних переказів) / С. П'ятаченко // Сумський краєзнавчий збірник : [збірник] / Сумська обласна організація Національної спілки краєзнавців України ; [упоряд.: О. М. Корнієнко, В. О. Артюх]. – Суми : ВВП "Мрія", 2016. – С. 261–270.

2015 рік

 • П’ятаченко, С.  [Я наближаюсь до себе...] [Текст] : [Сумщина літературна : вірш] / С. П’ятаченко // Літературна Україна. – 2015. – № 8, 19 лютого. – С. 10.

2013 рік

 • П’ятаченко, С. В.  Гайдамацький ватажок Семен Гаркуша і його образ у фольклорі й літературі [Текст] / С. В. П’ятаченко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України, Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 2. – С. 79–82.

2012 рік

 • П'ятаченко, С. В.  Архаїчні символи в календарній обрядовості Сумщини [Текст] / С. В. П'ятаченко // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 8–22.
 • П'ятаченко, С. В.  Етнокультура Сіверщини в ранній прозі П. Куліша [Текст] / С. В. П'ятаченко // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 31–38.
 • П'ятаченко, С. В.  Народні замовляння як основа "Плачу Ярославни" [Текст] / С. В. П'ятаченко // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 22–30.
 • П'ятаченко, С. В.  Специфіка фольклорно-літературної рецепції регіональної етнокультури [Текст]. Розділ 1 / С. В. П'ятаченко // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 8–50.
 • П'ятаченко, С. В.  Традиційна народна культура Північної Слобожанщини в рецепціях Лесі Українки [Текст] / С. В. П'ятаченко // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 31–38.
 • Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу [Текст] : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П’ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман, О. П. Кумеда, І. Б. Іванова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 210 с.

2011 рік

 • П'ятаченко, С. В.  Сумський переказ про замуровану розбійницю: генеза, типологія, семантика [Текст] : [відомий в м. Суми народний переказ про замуровану в стіні Воскресенської церкви розбійницю] / С. В. П'ятаченко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 300–309.

2009 рік

 • П’ятаченко, С. В.  Регіональні особливості народної традиційної культури в дослідженні І. Танського "Село Локотки" (1866) [Текст] / С. В. П’ятаченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 133.
 • П'ятаченко, С. В.  Шевченкознавчі фольклористичні праці Ю. П. Ступка [Текст] / С. В. П'ятаченко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 237–243.

2008 рік

 • П’ятаченко, С. В.  Специфіка Слобожанських уявлень про нижчу міфологію у дослідженнях Петра Іванова [Текст] / С. В. П’ятаченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 163.

2007 рік

 • П’ятаченко, С. В.  Народна культура саянів у дослідженнях І. С. Абрамова [Текст] / С. В. П’ятаченко // Європейське мистецтво на зламі століть: минуле в сучасному : тези Міжнародної наукової конференції / [редкол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 18–19.
 • П’ятаченко, С. В.  Український фольклор суджанського повіту в публікаціях ХІХ – поч. ХХ ст. [Текст] / С. В. П’ятаченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 197–198.
 • П’ятаченко, С. В.  Фольклористична спадщина Івана Абрамова [Текст] / С. В. П’ятаченко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України ; редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 215–219.

2006 рік

 • П’ятаченко, С.  Місце Павла Гнідича в розвитку фольклористичної думки на Сумщині на поч. ХХ ст. [Текст] / С. П’ятаченко // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 5. – С. 93–99.

2005 рік

 • П’ятаченко, С. В.  До народних джерел Сумщини [Текст] : хрестоматія-посібник / С. В. П’ятаченко. – Суми : МакДен, 2005. – 79 с. 
 • П’ятаченко, С.  Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся і Євгена Маланюка [Текст] / С. П’ятаченко // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 52–55.
 • П’ятаченко, С.  Проблема митця у "непатріотичних" п'єсах Олександра Олеся [Текст] / С. П’ятаченко // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 8. – С. 54–56.

2004 рік

 • П’ятаченко, С.  До народних джерел Сумщини [Текст] : навчальний посібник / С. П’ятаченко. – Суми : Вид-во "Мак Ден", 2004. – 80 с. 
 • П’ятаченко, С.  Фольклористична діяльність Павла Гнідича [Текст] : навчальний посібник / С. П’ятаченко. – Суми : Вид-во "Мак Ден", 2004. – 196 с. 
 • П’ятаченко, С. В.  Я – Суми [Текст] : Поезії / С. В. П’ятаченко. – Суми : МакДен, 2004. – 86 с. 

2002 рік

 • П’ятаченко, С. В.  Життєпис змії [Текст] : Поезії / С. В. П’ятаченко. – Суми : Собор, 2002. – 68 с.