Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Радько, Н. М.  Громадянське та правове виховання як складова соціалізації в процесі самореалізації особистості: основні поняття [Текст] / Н. М. Радько // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 151–154.

2014 рік

 • Гамоля, М. А.  Громадсько-правові аспекти виховання студентів у навчально-виховному процесі ВНЗ [Текст] / М. А. Гамоля, Н. М. Радько // Студентська наука – 2014 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Ін-т педагогіки і психології ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 20–23.
 • Радько, Н. М.  Громадянсько-правова компетентність як умова успішної соціалізації та професійної самореалізації майбутніх соціальних педагогів [Текст] / Н. М. Радько // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (13–14 листопада, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2014]. – С. 122–126.
 • Донець, В. П.  Соціально-педагогічна профілактика правопорушень серед підлітків загальноосвітньої школи [Текст] / В. П. Донець, Н. М. Радько // Студентська наука – 2014 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Ін-т педагогіки і психології ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 24–28.
 • Радько, Н. М.  Форми й методи громадянського виховання молодших школярів у сучасній школі [Текст] / Н. М. Радько // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання: наукова дискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (02–04 грудня 2014 р., м. Суми) : до 90-річчя Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. С. Вашуленко, М. Кісель та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 215–219.
 • Радько, Н. М.  Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до реалізації функцій активного громадянина в умовах "відкритого суспільства" [Текст] / Н. М. Радько // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 193–195.

2013 рік

 • Москаленко, В. А.  Конфліктність у підлітковому середовищі як соціально-педагогічна проблема [Текст] / В. А. Москаленко, Н. М. Радько // Студентська наука - 2013 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [СумДПУ], 2013. – Т. 1. – С. 97–100.
 • Лещенко, Ю. А.  Підлітковий вік як важливий етап зародження молодіжної субкультури [Текст] / Ю. А. Лещенко, Н. М. Радько // Студентська наука - 2013 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [СумДПУ], 2013. – Т. 1. – С. 91–93.
 • Янченко, Ю. І.  Соціально-педагогічні аспекти сутності агресивності підлітків (які виховуються в родині та підлітків, які виховуються в установах інтернатного типу), викликаної впливом засобів масової інформації [Текст] / Ю. І. Янченко, Н. М. Радько // Студентська наука - 2013 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [СумДПУ], 2013. – Т. 1. – С. 128–132.
 • Радько, Н. М.  Формування творчої самореалізації майбутніх соціальних педагогів шляхом організації педагогічно комфортного середовища в умовах інноваційної освіти [Текст] / Н. М. Радько // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 112–116.

2012 рік

 • Радько, Н. М.  Громадянська компетентність як результат громадянського виховання в контексті неперервної освіти [Текст] / Н. М. Радько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 276.
 • Радько, Н. М.  Зарубіжний досвід громадянсько-правового виховання учнів старших класів [Текст] : (на прикладі Великобританії) / Н. М. Радько // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 78–81.

2011 рік

 • Радько, Н. М.  Вплив громадянського виховання на соціалізацію особистості [Текст] / Н. М. Радько, В. В. Вознюк // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 260–262.
 • Радько, Н. М.  Громадянське виховання школярів і адаптація їх в сучасних умовах шляхом засвоєння технології проектної діяльності [Текст] / Н. М. Радько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 199–200.
 • Радько, Н. М.  "Контроль" як підхід до реагування на насильство в сім'ї США [Текст] / Н. М. Радько, О. О. Аляб'єва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 195–203.

2009 рік

 • Радько, Н. М.  Розвиток громадянської грамотності учнів на прикладі роботи з друкованими матеріалами [Текст] / Н. М. Радько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 176–177.

2008 рік

 • Радько, Н. М.  Проблеми громадянськості в умовах вищої школи [Текст] / Н. М. Радько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 200.
 • Радько, Н. М.  Протиріччя усвідомлення ідеї громадськості в радянський період вітчизняної школи [Текст] / Н. М. Радько // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 78–85.

2007 рік

 • Радько, Н. М.  Полікультурність як один із напрямків громадянського виховання [Текст] / Н. М. Радько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 211.

2003 рік

 • Радько, Н. М.  А. С. Макаренко і виховання громадянина [Текст] / Н. М. Радько // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 55–57.