Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

 • Дяченко, М. В.  Консортивні зв'язки пальчатокорінника м'ясочервоного (Dactylorhiza incarnata (L.) soo) у Сумській області [Текст] / М. В. Дяченко, О. С. Родінка // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 3–10.

2011 рік

 • Родінка, О. С.  Попередні результати інвентаризації наукового гербарію кафедри ботаніки СумДПУ ім. А. С. Макаренка [Текст] / О. С. Родінка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 126–127.

2010 рік

 • Карпенко, К. К.  Раритетні види судинних рослин басейну р. Сула на Сумщині [Текст] / К. К. Карпенко, О. С. Родінка, А. П. Вакал // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 37–42.
 • Карпенко, К. К.  Фіторізноманіття Ворожбянського ландшафтного заказника (Сумська область, Україна) [Текст] / К. К. Карпенко, А. П. Вакал, О. С. Родінка // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 18–36.

2009 рік

 • Карпенко, К. К.  Попередні дані про раритетне фіторізноманіття Національного природного парку "Гетьманський" (Сумська область) [Текст] / К. К. Карпенко, О. С. Родінка, А. П. Вакал // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського / [редкол.: І. М. Рожков, О. І. Цебржинський, О. Є. Ходосовцев та ін.]. – [Миколаїв] : [МДУ], 2009. – № 4 (1), вип. 24. – С. 105–109. – (Серія "Біологічні науки").
 • Родінка, О. С.  Рослинність прибрежної смуги р. Псел [Текст] / О. С. Родінка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 200–201.

2008 рік

 • Родінка, О.  І дуб, і ще сто видів... [Текст] : [Рослини краю] / О. Родінка // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 6/8, лютий. – С. 24–26. – (Тематичний випуск).
 • Родінка, О. С.  Негативні тенденції у флорі та рослинності заповідника "Михайлівська цілина" [Текст] / О. С. Родінка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 238–239.
 • Родінка, О. С.  Практичний курс систематики рослин [Текст] : [навч. посібник для студ. біолог. спец. вищ. навч. закл.] / О. С. Родінка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 115с. : іл.

2007 рік

 • Сфагнове болото на надзаплавній терасі р. Сироватка Краснопільського району Сумської області [Текст] / К. К. Карпенко, О. С. Родинка, С. А. Будник, А. П. Вакал // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 240.

2005 рік

 • Родінка, О.  Екологічні особливості кімнатних рослин [Текст] / О. Родінка // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 6. – С. 35-38.
 • Родінка, О. С.  Практикум з анатомії та морфології рослин [Текст] : навч. посібник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / О. С. Родінка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 51 с.

2001 рік

 • Рослини, занесені до Червоної книга України, що виявлені на території Сумської області [Текст] / К. К. Карпенко, О. С. Родінка, А. П. Вакал, С. М. Панченко // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині : на допомогу викладачам природничих дисциплін навчальних закладів різних рівнів /редкол. К. К. Карпенко та ін. – Суми : Джерело, 2001. – Кн. 5. – С. 7–43.