Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Розуменко, А. О.  Дистанційний курс історії математики в підготовці майбутніх учителів математики [Текст] / А. О. Розуменко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 2 (56). – С. 356–364.

2015 рік

 • Розуменко, А. О.  Історичні задачі з математики як засіб пізнавальної мотивації студентів [Текст] / А. О. Розуменко, В. Ф. Власенко, А. М. Розуменко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс - 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 2. – С. 101–103.
 • Розуменко, А. О.  Формування алгоритмічної культури учнів 5–6 класів на уроках математики [Текст] / А. О. Розуменко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс - 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 1. – С. 80–81.
 • Розуменко, А. О.  Формування контрольно-оцінювальних умінь у процесі підготовки майбутнього вчителя математики [Текст] / А. О. Розуменко, А. В. Заточна // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Вип. 5 / 6. – С. 96–101.

2014 рік

 • Ломакіна, Т. М.  До питання моніторингу якості математичної освіти (результати експериментального дослідження) [Текст] / Т. М. Ломакіна, А. О. Розуменко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 3. – С. 55–62.
 • Розуменко, А. О.  Реалізація міжпредметних зв'язків навчальних курсів фахового спрямування при формуванні конструктивних умінь майбутніх учителів математики [Текст] / А. О. Розуменко, М. О. Груба // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 3. – С. 169–175.
 • Розуменко, А. О.  Формування в учнів професійно-технічних училищ умінь учитися самостійно у процесі навчання математики [Текст] / А. О. Розуменко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 49–55.

2013 рік

 • Розуменко, А. О.  Повторюємо і систематизуємо шкільний курс математики [Текст] : навчальний посібник / А. О. Розуменко, А. М. Розуменко ; Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумський національний аграрний ун-т. – Суми : Вид-во Сумського нац. аграрного ун-ту, 2013. – 177 с.
 • Розуменко, А. О.  Самостійна робота студентів при вивченні історії математики [Текст] / А. О. Розуменко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 305–311.

2012 рік

 • Розуменко, А. О.  Використання елементів історизму в змісті оглядових лекцій з математичних дисциплін [Текст] / А. О. Розуменко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 85–84.
 • Розуменко, А. О.  Організація науково-дослідної роботи майбутніх учителів матемитики [Текст] / А. О. Розуменко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 5 (23). – С. 306–313.
 • Розуменко, А. О.  Самостійна робота студентів у процесі вивчення історії математики [Текст] / А. О. Розуменко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2012" : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції : у 3-х ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2012. – Ч. 2. – С. 121–123.

2011 рік

 • Розуменко, А. О.  Реалізація міжпредметних зв'язків математики та інформатики під час вивчення теми "Елементи математичної статистики" [Текст] / А. О. Розуменко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 93–94.
 • Розуменко, А. О.  Використання індивідуальних завдань з історії математики як засобу формування професійних компетентностей майбутніх учителів математики [Текст] / А. О. Розуменко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 250–255.

2010 рік

 • Розуменко, А. О.  Методичні особливості навчання теми "Статистичні методи в педагогічних дослідженнях" студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів [Текст] / А. О. Розуменко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 2 (4). – С. 240–247.

2009 рік

 • Розуменко, А. О.  Використання елементів історизму при навчанні теми "Функції" [Текст] / А. О. Розуменко, С. А. Приходько // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ф. М. Лиман (голова), В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 82–83.
 • Розуменко, А. О.  До питання про вивчення елементів математичної статистики студентами педагогічних вузів [Текст] / А. О. Розуменко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ф. М. Лиман (голова), В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 168–169.
 • Лиман, Н. Ф.  Доведення теорем як один з основних видів навчально-пізнавальної діяльності студентів при навчанні математики [Текст] / Н. Ф. Лиман, А. М. Розуменко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ф. М. Лиман (голова), В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 144–146.
 • Розуменко, А. О.  Розвиток логічного мислення учнів як одне з основних завдань сучасної школи [Текст] : [на уроках математики] / А. О. Розуменко, Я. Г. Зелена // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ф. М. Лиман (голова), В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 81.
 • Розуменко, А. О.  Самостійна робота студентів під час вивчення елементів математичної статистики [Текст] / А. О. Розуменко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 15–16.

2008 рік

 • Розуменко, А. О.  Використання мультимедійних засобів навчання в курсі історії математики [Текст] / А. О. Розуменко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 17–18.

2007 рік

 • Розуменко, А.  Використання елементів історизму при вивченні математичних дисциплін як засіб підвищення навчальної мотивації студентів [Текст] / А. Розуменко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 17–18.

2006 рік

 • Розуменко, А. О.  Виховні аспекти курсу історії математики [Текст] / А. О. Розуменко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 282–287.

2004 рік

 • Розуменко, А. О.  Організація діяльності студентів при вивченні теми "Вектори на площині та в просторі" в умовах модульно-рейтингової форми навчання [Текст] / А. О. Розуменко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 469–475.