Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Савченко, З. В.  Специфіка трансформації об'єктивної реальності в художню тканину роману Габріеля Маркеса "Сто років самотності" [Текст] : матеріали до бінарної лекції / З. В. Савченко // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський державний ун-т, Кафедра мовної підготовки іноземних громадян ; Науково-дослідний центр історичного краєзнавства ; [упоряд. В. Б. Звагельський]. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2014. – Вип. 1. – С. 146–153.

2013 рік

  • Савченко, З. В.  Педагогічна практика зі світової літератури [Текст] : навчально-методичний посібник / З. В. Савченко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 96 с.

2011 рік

  • Савченко, З. В.  "Магічний" світ роману Г. Гарсіа Маркеса "Сто років самотності" [Текст] / З. В. Савченко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 310–320.

2010 рік

  • Савченко, З. В.  "Жіноче питання в художній інтерпретації Жорж Санд: до проблеми першовитоків феміністичного дискурсу [Текст] / З. В. Савченко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 1. – С. 164–171.

2009 рік

  • Савченко, З. В.  Функціональна роль романів Дж. Р. Р. Толкіна в системі світової фантастики ХХ століття [Текст] / З. В. Савченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 135–136.

2008 рік

  • Савченко, З. В.  Внутрішня організація новел Стефана Цвейга [Текст] / З. В. Савченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 163–164.

2007 рік

  • Савченко, З. В.  Жанрово-стильові особливості та тенденції розвитку сільської тематики у французькій літературі ХІХ століття [Текст] / З. В. Савченко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України ; редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 377–382.

2005 рік

  • Савченко, З. В.  До проблеми стильової своєрідності роману М. Хвильового "Вальдшнепи" [Текст] / З. В. Савченко // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 147–154.