Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Сбруєв, М. Г.  Університет і місто: кейс СумДПУ імені А. С. Макаренка [Текст] : [партнерські стосунки "місто-університет"] / М. Г. Сбруєв // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 82–86.

2016 рік

 • Сбруєва, А.  Проблеми, суперечності та перспективи розвитку танцювальної освіти в сучасній американській школі [Текст] / А. Сбруєва, М. Сбруєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 7 (61). – С. 12–25.
 • Сбруєв, М. Г.  Танцювальна освіта у середніх школах США: інноваційний зміст стандарту К-12 ARTS [Текст] / М. Г. Сбруєв // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук'янець та ін. ; ред.-упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 160–162.

2015 рік

 • Сбруєв, М. Г.  Особливості грантового супроводу науково-дослідних проектів в університетах США [Текст] / М. Г. Сбруєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 139–153.
 • Сбруєв, М. Г.  Структурно-функціональні аспекти діяльності та тенденції розвитку громади адміністраторів наукових досліджень в університетах: аналіз американського досвіду [Текст] / М. Г. Сбруєв // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 422–439.
 • Сбруєв, М. Г.  Сучасна кластерна політика в інноваційному розвитку суспільства: досвід США [Текст] / М. Г. Сбруєв // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 362–386.
 • Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти [Текст] : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 519 с. – [Колектив авторів: А. А. Сбруєва, С. С. Дєнєжніков, О. В. Листопад, О. Г. Козлова, Д. О. Козлов, Т. І. Клочкова, А. В. Красуля, М. Г. Сбруєв, О. А. Заболотна, М. А. Бойченко, А. С. Улановська, І. А. Чистякова]. – ISBN 978-966-698-231-8.
 • Сбруєв, М. Г.  Технології грантового супроводу науково-дослідних проектів в університетах США [Текст] / М. Г. Сбруєв // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 305–324.

2014 рік

 • Сбруев, Н. Г.  Особенности политики государственной поддержки R&D американских университетов в условиях общества знаний [Текст] / Н. Г. Сбруев // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [за заг. ред. О. В. Матвієнко ; уклад. В. В. Кудіна]. – Київ : [Вид. центр КНЛУ], 2014. – Вип. 50. – С. 33–38.
 • Сбруєв, М. Г.  Сучасний американський університет у інноваційній екосистемі: аналіз політичних детермінант впливу [Текст] / М. Г. Сбруєв // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [ред. кол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 95–98.
 • Сбруєв, М. Г.  Новітні тренди у формуванні професійних компетентностей випускників магістерських програм в умовах цифрового світу: досвід США [Текст] / М. Г. Сбруєв // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 313–333.
 • Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи [Текст] : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 437 с. – ISBN 978-966-698-197-7.

2013 рік

 • Сбруєв, М. Г.  Інтелектуальна власність у сучасному світі [Текст] / М. Г. Сбруєв // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 211–235.

2012 рік

 • Сбруєв, М. Г.  Державна інноваційна політика: сучасний досвід США [Текст] / М. Г. Сбруєв // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 231–232.
 • Сбруєв, М. Г.  Формування менеджерських якостей у адміністраторів наукових досліджень в університетах США [Текст] / М. Г. Сбруєв // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумськ. обл. держ. адміністрації, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін.; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 81–85.

2011 рік

 • Сбруєв, М. Г.  Магістерська програма з менеджменту наукових досліджень: досвід університетів США [Текст] / М. Г. Сбруєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6–7 (16-17). – С. 122–131.
 • Сбруєв, М. Г.  Завдання та управлінські механізми науково-інноваційної діяльності сучасного університету [Текст] / М. Г. Сбруєв // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20-21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А.А.Сбруєва, О.Ю.Щербина-Яковлева, В.А.Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 119–121.
 • Сбруєв, М. Г.  Інтеграція науки і освіти як чинник інноваційного розвитку сучасного українського університету [Текст] / М. Г. Сбруєв // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 263.

2010 рік

 • Сбруєв, М. Г.  Стратегії інноваційного науково-інформаційного забезпечення педагогічного університету [Текст] / М. Г. Сбруєв // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених" (12 травня 2010 р.) / МОН України, СумДПУ ім. А.С.Макаренка ; [редкол.: А.А.Сбруєва, О.Г.Козлова, М.О.Лазарєв та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – С. 233–238.