Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Сбруєва, А. А.  Стратегії модернізації освітніх технологій у європейській школі [Текст] : [партнерські стосунки "місто-університет"] / А. А. Сбруєва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 86–89.
 • Сбруєва, А.  Тенденції розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти [Текст] / А. Сбруєва // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. професорів А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 240–260.

2016 рік

 • Сбруєва, А.  Інтернаціоналізація як драйвер розвитку інноваційної системи університету [Текст] / А. Сбруєва, Д. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 71–87.
 • Сбруєва, А.  Критерії та рівні сформованості управлінської компетентності викладача вищого навчального закладу [Текст] / А. Сбруєва, Д. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 504–515.
 • Сбруєва, А. А.  Місія сучасного університету: тенденції розвитку [Текст] / А. А. Сбруєва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 22–26.
 • Наскрізна педагогічна практика [Текст] : навчально-методичний посібник / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології ; [науковий редактор А. А. Сбруєва ; автори розділів: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. Б. Кривонос, Н. В. Коваленко, Н. Г. Осьмук, І. І. Проценко, Г. В. Волошко, Ж. Ю. Чернякова]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – 319 с.
 • Сбруєва, А.  Порядок денний ЄС у сфері вищої освіти: пріоритети програми "Освіта та професійна підготовка 2020" [Текст] / А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 10 (64). – С. 110–123.
 • Сбруєва, А.  Проблеми, суперечності та перспективи розвитку танцювальної освіти в сучасній американській школі [Текст] / А. Сбруєва, М. Сбруєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 7 (61). – С. 12–25.
 • Сбруєва, А. А.  "Третя" місія сучасного університету: тенденції змін [Текст] / А. А. Сбруєва // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук'янець та ін. ; ред. -упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 92–95.

2015 рік

 • Сбруєва, А. А.  D(digital)-інновації у вищій освіті: періодизація, класифікації та чинники ефективності [Текст] / А. А. Сбруєва // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 52–72.
 • Сбруєва, А. А.  Дослідно-орієнтоване навчання в університетах розвинених країн: стратегії розвитку [Текст] / А. А. Сбруєва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 166–169.
 • Сбруєва, А. А.  Євроінтеграційні процеси у сфері вищої освіти: механізми управління та виміри змін [Текст] / А. А. Сбруєва // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 31–52.
 • Сбруєва, А. А.  Розвиток вищої освіти в умовах глобальної фінансово-економічної кризи: європейський та американський контексти [Текст] / А. А. Сбруєва // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 10–30.
 • Сбруєва, А. А.  Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей студентів як місія сучасного університету [Текст] / А. А. Сбруєва // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс – 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 2. – С. 104–106.
 • Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти [Текст] : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 519 с. – [Колектив авторів: А. А. Сбруєва, С. С. Дєнєжніков, О. В. Листопад, О. Г. Козлова, Д. О. Козлов, Т. І. Клочкова, А. В. Красуля, М. Г. Сбруєв, О. А. Заболотна, М. А. Бойченко, А. С. Улановська, І. А. Чистякова]. – ISBN 978-966-698-231-8.
 • Сбруєва, А. А.  Трансформація місії університету в умовах суспільства знань [Текст] / А. А. Сбруєва // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 72–84.

2014 рік

 • Сбруєва, А. А.  Відкритий метод координації: інноваційний механізм управління євроінтеграційними процесами у сфері вищої освіти [Текст] / А. А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 282–294.
 • Сбруєва, А. А.  Детермінанти розвитку реформаційної педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століть: досвід системного аналізу [Текст] / А. А. Сбруєва, Н. Г. Осьмук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 80–90.
 • Сбруєва, А. А.  Практикум з порівняльної педагогіки [Текст] : [навчально-методичний посібник] / А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, І. А. Чистякова. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – 90 с. 
 • Сбруєва, А. А.  Проблема взаємозв'язку освітньої та наукової діяльності університету: аналіз зарубіжних досліджень [Текст] / А. А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 28–40.
 • Сбруєва, А. А.  Стратегії дослідно-орієнтованого навчання в університетах розвинених країн [Текст] / А. А. Сбруєва // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 334–362.
 • Сбруєва, А. А.  Тенденції розвитку європейської освітньої політики у контексті Болонського процесу [Текст] / А. А. Сбруєва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 98–102.
 • Сбруєва, А. А.  Теоретичні та методичні засади студенто-центрованої парадигми навчання у контексті реалізації Болонських реформ [Текст] / А. А. Сбруєва // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс - 2014" : матеріали міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Ч. 1. – С. 68–70.

2013 рік

 • Сбруєва, А. А.  Болонський процес: виміри змін [Текст] / А. А. Сбруєва // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 236–260.
 • Сбруєва, А. А.  Етапи розвитку макаренкознавчих досліджень у Сумському педагогічному університеті [Текст] / А. А. Сбруєва // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 35–37.
 • Сбруєва, А.  Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу [Текст] : зарубіжний досвід / А. Сбруєва // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 89–95.
 • Сбруєва, А. А.  Компетентності менеджера інноваційної діяльності у соціально-педагогічній сфері [Текст] / А. А. Сбруєва // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 261–281.
 • Сбруєва, А.  Макаренкознавчий вимір історії університету [Текст] : [125-річний ювілей педагога] / А. Сбруєва // Сумщина. – 2013. – № 11, 20 березня. – С. 22.
 • Сбруєва, А. А.  Освіта обдарованих і талановитих: організаційні засади та тенденції розвитку міжнародного співробітництва [Текст] / А. А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 8 (34). – С. 14–26.
 • Сбруєва, А. А.  Студенто-центроване навчання: інноваційна освітня парадигма Болонського процесу [Текст] / А. А. Сбруєва // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 28–31.
 • Сбруєва, А. А.  Чинники побудови ефективної освітньої організації: аналіз зарубіжного досвіду [Текст] / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 111–123.

2012 рік

 • Сбруєва, А. А.  Європейські ініціативи модернізації вищої освіти: імператив розвитку "інноваційного союзу" [Текст] / А. А. Сбруєва // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 154–157.
 • Сбруєва, А. А.  Інноваційний розвиток вищої освіти: чинники та ризики змін [Текст] / А. А. Сбруєва // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 232–233.
 • Сбруєва, А. А.  Інноваційні професійні уміння як "глобальна валюта" ХХІ століття: аналіз міжнародної стратегії розвитку [Текст] / А. А. Сбруєва // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 154–158.
 • Науково-педагогічна практика магістрантів у вищих навчальних закладах [Текст] / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, М. П. Кононенко, О. В. Листопад, Т. Б. Тарасова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наук. ред. А. А. Сбруєва]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 115 с.
 • Сбруєва, А. А.  Практикум з порівняльної педагогіки [Текст] : [навчально-методичний посібник] / А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, І. А. Чистякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 90 с.

2011 рік

 • Сбруєва, А. А.  Інноваційний потенціал педагогічної освіти: осмислення шляхів розвитку [Текст] / А. А. Сбруєва // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 262–263.
 • Організація навчального процесу з підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010020 "Управління навчальним закладом" [Текст] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [автори-упоряд.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва ; за ред. А. А. Сбруєвої]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 49 с. 
 • Сбруєва, А. А.  Практикум з історії педагогіки [Текст] : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів] / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна, Н. Г. Осьмук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид., переробл. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 155 с.
 • Сбруєва, А. А.  Формування історико-педагогічної компетентності майбутнього вчителя: з досвіду професійної рефлексії [Текст] / А. А. Сбруєва, Н. Г. Осьмук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 21–30.

2010 рік

 • Сбруєва, А. А.  Нова теорія навчання в умовах побудови суспільства знань: характеристика світових тенденцій розвитку [Текст] / А. А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 133–143.
 • Сбруєва, А. А.  Практикум з історії педагогіки [Текст] : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів] / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна, Н. Г. Осьмук. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 155 с. 
 • Сбруєва, А. А.  Системні інновації у вищій освіті: глобальний та регіональний контексти [Текст] / А. А. Сбруєва // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 160–161.

2009 рік

 • Сбруєва, А. А.  Концептуальні засади персоналізації навчання в контексті британських освітніх реформ початку XXІ ст. [Текст] / А. А. Сбруєва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 3]. – С. 58–67.
 • Сбруєва, А. А.  Якість вищої освіти: моделі виміру [Текст] / А. А. Сбруєва // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 126.

2008 рік

 • Сбруєва, А. А.  Авторська школа А. С. Макаренка: характеристика чинників ефективності [Текст] / А. А. Сбруєва // Творча спадщина А. С. Макаренка крізь призму сучасності : монографія / наук. ред.: А. А.Сбруєва, О.М.Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 4–31.
 • Сбруєва, А. А.  Глобальні та регіональні тенденції розвитку вищої освіти в умовах побудови суспільства знань [Текст] : препринт / А. А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 79 с.
 • Сбруєва, А. А.  Інноваційна культура – актуалізована цінність у системі післядипломної педагогічної освіти [Текст] / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова // Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції "Планетарна цивілізація. Наука. Освіта", (3–4 липня 2008 р.) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [ред.-упоряд. М. О. Качуровський]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 163-165.
 • Сбруєва, А. А.  Новий етап Болонського розвитку [Текст] : розвиток культури якості / А. А. Сбруєва // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 154.
 • Сбруєва, А. А.  Чинники ефективності педагогічної системи А. С. Макаренка [Текст] / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 93–95.
 • Сбруєва, А. А.  Чинники ефективної соціалізації особистості у виховних закладах А. С. Макаренка [Текст] / А. А. Сбруєва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 304–314.

2007 рік

 • Сбруєва, А. А.  Модернізація європейських університетів в умовах розбудови суспільства знань [Текст] / А. А. Сбруєва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 75–82.
 • Сбруєва, А. А.  Постать О. О. Паліцина в історії українського просвітництва [Текст] / А. А. Сбруєва // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [ред. кол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 330–335.
 • Сбруєва, А. А.  Цілі та принципи європейського співробітництва у галузі педагогічної освіти [Текст] / А. А. Сбруєва // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 149.

2006 рік

 • Сбруєва, А. А.  Глобалізація та регіоналізація вищої освіти [Текст] : стратегія розвитку / А. А. Сбруєва // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали конф., 21–22 березня 2006 р., м. Суми / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова (голова), М. О. Лазарєв та ін. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – С. 36–40.
 • Сбруєва, А. А.  Ринкова стратегія Болонського процесу глобального поступу вищої освіти [Текст] / А. А. Сбруєва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 73–79.
 • Сбруєва, А.  Теоретичні основи формування нової культури школи в контексті американських освітніх реформ 90-х років ХХ століття [Текст] / А. Сбруєва // Шлях освіти. – 2006. – № 1, січень-березень. – С. 18–21.
 • Сбруєва, А.  Уроки запровадження сучасних освітніх реформ у розвинутих англомовних країнах [Текст] / А. Сбруєва // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С. 74–76.
 • Сбруєва, А.  Уроки сучасних освітніх реформ розвинутих англомовних країн: визначення цілей та розробка стратегій [Текст] / А. Сбруєва // Рідна школа. – 2006. – № 2. – С. 78–79.
 • Сбруєва, А.  Уроки сучасних освітніх реформ розвинутих англомовних країн: оцінка результатів [Текст] / А. Сбруєва // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 68–70.

2005 рік

 • Сбруєва, А. А.  Болонський процес як Європейський вимір глобальної інтернаціоналізації вищої освіти [Текст] / А. А. Сбруєва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / ред. М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – Ч. 1. – С. 340–348.
 • Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематика [Текст] : навч.-метод. посібник / А. А. Сбруєва, М. П. Кононенко, О. В. Перетятько, М. Ю. Рисіна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 118 с.

2004 рік

 • Педагогічна практика [Текст] : навч.-метод. посібник. Ч. 2 / М. Ю. Рисіна, В. І. Сенчуріна, О. В. Перетятько, А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Л. В. Пшенична ; за ред. Л. В. Пшеничної та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 163 с.
 • Сбруєва, А. А.  Стратегії реформування систем середньої освіти розвинених англомовних країн кінця XX – початку XXI ст. [Текст] / А. А. Сбруєва // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 81–89.
 • Сбруєва, А. А.  Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст] / А. А. Сбруєва. – Суми : ВАТ "Сумська обл. друкарня": Козац. вал, 2004. – 500 с.

2003 рік

 • Сбруєва, А. А.  Провідні чинники ефективності педагогічної системи А. С. Макаренка [Текст] / А. А. Сбруєва // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 59–61.

2000 рік

 • Сбруєва, А. А.  Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах [Текст] : навч. посібник / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна. – Суми : СДПУ ім. А. С. Макаренка, 2000. – 208 с.