Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Семеніхіна, О.  Методологічні підходи до формування професійної готовності вчителя математики до використання засобів комп'ютерної візуалізації математичних знань [Текст] / О. Семеніхіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 2 (66). – С. 129–138.
 • Семеног, О.  Формування академічної культури майбутнього педагога-дослідника в умовах цифрового творчого середовища [Текст] / О. Семеног, О. Семеніхіна // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали Першої Усеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 травня 2017 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Рада молодих учених, науково-дослідна лабораторія "Академічна культура дослідника" та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 13–15.

2016 рік

 • Семеніхіна, О. В.  Застосування комп'ютерів при вивченні математики. Програми динамічної математики [Текст] : навчальний посібник / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія", 2016. – 141 с. 
 • Семеніхіна, О. В.  Інтерактивні аплети як засоби комп'ютерної візуалізації математичних знань та особливості їх розробки у GeoGebra [Текст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк, Д. С. Безуглий // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2016. – № 1. – С. 27–30.
 • Семеніхіна, О. В.  Комп'ютерна візуалізація знань як інноваційний підхід у підготовці вчителя математики [Текст] / О. В. Семеніхіна // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (6–7 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 135–138.
 • Семеніхіна, О. В.  Програми динамічної математики як засоби комп'ютерної візуалізації математичних знань [Текст] : аналіз термінологічного поля / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 2 (56). – С. 383–389.
 • Семеніхіна, О. В.  Професійна готовність майбутнього вчителя математики до використання програм динамічної математики: теоретико-методичні аспекти [Текст] : монографія / О. В. Семеніхіна ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія", 2016. – 267 с. 

2015 рік

 • Семеніхіна, О. В.  Використання програми GEOGEBRA в дослідженні функціональних залежностей (на прикладі розв'язування задач на екстремум) [Текст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2015. – № 6. – С. 17–24.
 • Семеніхіна, О. В.  Параметризація кольору в програмах динамічної математики: практика використання при розв'язуванні задач на ГМТ [Текст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс - 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 3. – С. 63–65.
 • Семеніхіна, О. В.  Про формування умінь раціонально обрати програму динамічної математики: результати педагогічних досліджень [Текст] : методика навчання інформатики / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2015. – № 4. – С. 24–30.
 • Семеніхіна, О.  Типові помилки у використанні програм динамічної математики [Текст] / О. Семеніхіна, М. Друшляк // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 5 / 6. – С. 63–72.

2014 рік

 • Шамрай, С. В.  Види і типи доведень теорем у сучасному курсі планіметрії [Текст] / С. В. Шамрай, О. В. Семеніхіна // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 3. – С. 96–102.
 • Семеніхіна, О. В.  Використання СКМ у підготовці майбутнього математика [Текст] : [СКМ Marle; сучасна підготовка бакалавра] / О. В. Семеніхіна // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс - 2014" : матеріали міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Ч. 3. – С. 55–56.
 • Семеніхіна, О. В.  Залучення СКМ MAPLE до інтелектуальних пошуків майбутніх математиків [Текст] / О. В. Семеніхіна // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 3. – С. 204–211.
 • Семеніхіна, О. В.  Про вивчення курсів вищої математики на відкритих освітніх ресурсах [Текст] / О. В. Семеніхіна, І. С. Шевченко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Вип. 4. – С. 161–165.
 • Семеніхіна, О. В.  Про залучення комп'ютерних середовищ до доведення теорем шкільного курсу планіметрії [Текст] / О. В. Семеніхіна, С. В. Шамрай // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Вип. 4. – С. 156–160.
 • Семеніхіна, О. В.  Про реформування вищої педагогічної освіти в галузі математики [Текст] / О. В. Семеніхіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 347–353.

2013 рік

 • Семеніхіна, О. В.  З досвіду створення стендових матеріалів [Текст] / О. В. Семеніхіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 312–321.
 • Інформатика в схемах і таблицях [Текст] : [навчальний посібник] / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня, О. М. Удовиченко, А. О. Юрченко. – [Суми] : МакДен, 2013. – 74 с. : іл.
 • Семеніхіна, О. В.  Методи обчислень [Текст] : навчальний посібник / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 137 с. 
 • Семеніхіна, О.  Наслідки поширення ІТ і зміщення акцентів навчання математики у вищій школі [Текст] / О. Семеніхіна, І. Шишенко // Вища освіта України. – 2013. – № 4. – С. 71–78.

2012 рік

 • Зігунов, В. М.  Аналіз розвитку спортивного маршрутного туризму як складова якісної підготовки майбутніх менеджерів з туризму [Текст] / В. М. Зігунов, О. В. Семеніхіна // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали III міжвузівської науково-практичної конференції, (5–6 грудня 2012 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 37–38.
 • Семеніхіна, О. В.  Електронні підручники як засіб сучасного навчання [Текст] / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 96.
 • Семеніхіна, О.  Кафедрі інформатики СумДПУ ім. А. С. Макаренка 25 років! [Текст] / О. Семеніхіна // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали III міжвузівської науково-практичної конференції, (5–6 грудня 2012 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 11–12.

2011 рік

 • Семеніхіна, О. В.  Віртуальні лабораторії як інструмент навчальної та наукової діяльності [Текст] / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 341–346.
 • Друшляк, М.  До питання про використання пакетів динамічної геометрії [Текст] / М. Друшляк, О. Семеніхіна // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали II міжвузівської науково-практичної конференції, (1–2 грудня 2011 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 126–128.
 • Семеніхіна, О. В.  Методи обчислень [Текст] : навчальний посібник / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 137 с.
 • Семеніхіна, О. В.  Підтримка наукової діяльності засобами інформаційних технологій [Текст] / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 101.

2010 рік

 • Семеніхіна, О. В.  До проблеми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах [Текст] / О. В. Семеніхіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 2 (4). – С. 247–252.
 • Петренко, С. В.  Елементи теорії кривих і поверхонь в курсі диференціональної геометрії [Текст] : навч. посібник для студ. фізико-математичних спец. вищ. пед. навч. закладів / С. В. Петренко, О. В. Семеніхіна. – Суми : МакДен, 2010. – 173 с.

2009 рік

 • Семеніхіна, О. В.  Впровадження інформаційних технологій у вищій школі [Текст] / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ф. М. Лиман (голова), В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 224–226.
 • Семеніхіна, О. В.  Практичні обчислення в курсі "Числові методи" засобами НІТ [Текст] / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 18.

2008 рік

 • Шамоня, В. Г.  Адміністрування та використання ПК [Текст] : методичні вказівки до спецкурсу / В. Г. Шамоня, О. В. Семеніхіна ; МОН України, СумДПУ ім. А.С.Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 58 с.
 • Шамоня, В. Г.  Математичний пакет MAPLE [Текст] : комп'ютерний практикум : [навчальний посібник] / В. Г. Шамоня, О. В. Семеніхіна ; МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПу ім. А. С. Макаренка, 2008. – 49 с.
 • Семеніхіна, О. В.  Міжпредметні зв'язки курсів методів обчислення і математичної статистики [Текст] / О. В. Семеніхіна, В. І. Шамоня // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 22–23.
 • Шамоня, В. Г.  Практикум з курсу "Методи обчислень" [Текст] : навчальний посібник / В. Г. Шамоня, О. В. Семеніхіна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 67 с.
 • Семеніхіна, О. В.  Теорія кривих і поверхонь в курсі диференціальної геометрії [Текст] : навч. посібник / О. В. Семеніхіна ; МОН України; СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 98 с.

2007 рік

 • Семеніхіна, О.  Застосування комп'ютерного пакету МАPLE при вивченні природничих дисциплін [Текст] / О. Семеніхіна, В. Шамоня // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 24–25.

2006 рік

 • Вища математика [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.: у 2-х ч. / Ф. М. Лиман, В. Ф. Власенко, С. В. Петренко, О. О. Одінцова, О. В. Семеніхіна. – Суми : Університ. кн., 2006. – 614 с.

2003 рік

 • Вища математика [Текст] : навч. посібник для студ. немат. спец. вищ. пед. навч. закл. Ч. 2 / Ф. М. Лиман, В. Ф. Власенко, С. В. Петренко, О. В. Семеніхіна. – Суми : СумДПУ, 2003. – 390 с.