Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Семеног, О.  Академічна культура - основа дослідницького навчання в університеті [Текст] / О. Семеног // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали Першої Усеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 травня 2017 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Рада молодих учених, Науково-дослідна лабораторія "Академічна культура дослідника" та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 9–12.
 • Семеног, О. М.  Електронна лінгвометодика в підготовці майбутніх учителів української мови та літератури [Текст] / О. М. Семеног // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 232–234.
 • Семеног, О.  Підготовка майбутніх учителів до гурткової роботи з риторичної майстерності (на матеріалі творчої спадщини Олександра Захаренка) [Текст] / О. Семеног // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (65). – С. 163–174.
 • Семеног, О.  Формування академічної культури майбутнього педагога-дослідника в умовах цифрового творчого середовища [Текст] / О. Семеног, О. Семеніхіна // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали Першої Усеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 травня 2017 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Рада молодих учених, Науково-дослідна лабораторія "Академічна культура дослідника" та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 13–15.

2016 рік

 

 • Семеног, О.  Академічна культура - фундаментальний складник підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 "Професійна освіта" [Текст] / О. Семеног // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 192–203.
 • Семеног, О.  Електронні освітні ресурси в лінгвометодичній підготовці педагога-дослідника [Текст] / О. Семеног // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 10 (64). – С. 123–134.
 • Семеног, О. М.  Культура фахової мови. [тестові завдання] [Текст] : посібник / О. М. Семеног, О. М. Рудь ; МОН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 202 с. 
 • Семеног, О. М.  Науково-педагогічне наставництво як спосіб самореалізації професійно-творчого потенціалу [Текст] / О. М. Семеног // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 119–136.
 • Семеног, О.  Рецензія на підручник "Українська мова : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Б. Голуб, Г. Т. Шелехова, В. І. Новосьолова, А. В. Ярмолюк. - К. : Педагогічна думка, 2015. - 288 с. : іл.." [Текст] / О. Семеног // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 144–147.
 • Семеног, О.  Соціокультурний компонент у підготовці іноземних студентів-медиків [Текст] / О. Семеног // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 87–97.

   

2015 рік

 • Семеног, О. М.  Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід [Текст] : навчальний посібник / О. М. Семеног, О. Л. Фаст ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. 
 • Семеног, О.  Наукова робота юного лінгвіста у вимірах педагогічної взаємодії: загальноосвітня школа – Мала академія наук – вищий навчальний заклад – наукова установа [Текст] / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 2. – С. 45–49.
 • Семеног, О. М.  Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика [Текст] : монографія / О. М. Семеног, Л. А. Насілєнко ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 322 с. 
 • Лінгвістична підготовка майбутніх фахівців: ефективні технології навчання і моніторинг якості [Текст] : монографія / О. М. Семеног, Н. В. Громова, М. М. Ячменик, О. А. Кулікова ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 174 с.
 • Семеног, О.  Українська лексикографія у школі: діалог особистостей [Текст] : [навчально-методичний посібник] / О. Семеног, А. Косенко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 143 с.  
 • Семеног, О. М.  Урок української мови у вимірах педагогічної дії [Текст] : [навчально-методичний посібник] / О. М. Семеног ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 333 с. 

2014 рік

 • Семеног, О. М.  Етнолінгвістична культура вчителя [Текст] : навчальний посібник / О. М. Семеног ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 185 с. 
 • Семеног, О. М.  Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах [Текст] : навчальний посібник / О. М. Семеног, Н. П. Дейниченко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 219 с. 
 • Семеног, О. М.  Творчий саморозвиток майбутнього вчителя у процесі евристичного навчання [Текст] / О. М. Семеног // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 137–173.
 • Семеног, О. М.  Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і практика [Текст] : монографія / О. М. Семеног, О. І. Земка. – Суми : [Ніко], 2014. – 254 с. – ISBN 978-966-97278-5-5.

2013 рік

 • Семеног, О.  Етнокультурна компетентність особистості в реаліях сьогодення: аксіологічні виміри [Текст] / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 3. – С. 15–18.
 • Семеног, О.  Культура роботи вчителя-дослідника з текстом наукової комунікації [Текст] / О. Семеног // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 2–8.
 • Семеног, О.  Медіаосвіта майбутнього вчителя у вищий філологічній школі: досвід зарубіжжя й України [Текст] / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 30–34.
 • Семеног, О.  Педагогічна майстерність учителя-словесника в дослідницьких рефлексіях Ніли Волошиної [Текст] / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 9. – С. 2–4.
 • Семеног, О.  Правопис слів із чергуванням голосних і приголосних [Текст] : урок у 10 класі / О. Семеног, Ю. Романенко // Дивослово. – 2013. – № 6. – С. 25–29.
 • Семеног, О. М.  Професійно-творча самореалізація педагога-дослідника в інноваційній освіті [Текст] / О. М. Семеног // Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога в інноваційній освіті : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 136–157.
 • Семеног, О.  Ціннісні пріоритети фахової практики у вищій школі [Текст] / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 5. – С. 35–38.
 • Семеног, О. М.  Творча самореалізація особистості дослідника в науково-навчальному тексті [Текст] / О. М. Семеног // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 16–18.

2012 рік

 • Семеног, О.  Класичні мови як ціннісний орієнтир у саморозвитку особистості [Текст] : рецензії та відгуки / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 2. – С. 61–62.
 • Семеног, О. М.  Науковий текст як засіб професійної самореалізації дослідника [Текст] / О. М. Семеног // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 286–294.
 • Семеног, О. М.  Урок української мови крізь призму діалогу особистостей [Текст] / О. М. Семеног // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 10–11.

2011 рік

 • Семеног, О.  Академічна лекція як професійний комунікативний феномен [Текст] / О. Семеног // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / Нац. АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, ПНПУ ім. В. Г. Короленка ; [гол. ред. І. А. Зязюн]. – К. ; Полтава : [ПНПУ ім. В. Г. Короленка], 2011. – Вип. 2. – С. 91–101.
 • Мацько, Л.  Видатна особистість української лінгводидактики [Текст] : на честь Марії Іванівни Пентилюк / Л. Мацько, О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 2. – С. 61–64.
 • Семеног, О. М.  Методика викладання української мови у вищих закладах освіти: реалії і перспективи магістерської підготовки [Текст] / О. М. Семеног // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 13–14.
 • Семеног, О. М.  Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах [Текст] : навч. посібник / О. М. Семеног, Н. П. Дейниченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 215 с.
 • Семеног, О. М.  Науковий текст: властивості і мовні засоби текстової організації [Текст] / О. М. Семеног // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 163-171.
 • Семеног, О.  Університетська лекція крізь призму традицій і сьогодення [Текст] / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 7. – С. 47–50.

2010 рік

 • Семеног, О.  Іоанн Павло ІІ: "До тебе взираю, Людино" [Текст] : мовна особистість теолога, драматурга, поета, філософа, "тонкого" політика / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 4. – C. 34–36.
 • Семеног, О. М.  Культура усного наукового мовлення дослідника [Текст] / О. М. Семеног // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, К. М. Грамма ]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 2. – С. 74–82.
 • Семеног, О. М.  Лінгвістичне краєзнавство у фаховій підготовці вчителя-словесника [Текст] / О. М. Семеног // Лінгвокраєзнавство : мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини : збірник наукових праць / за ред.: В. В. Герман, О. М. Семеног ; [авт. кол.: Т. П. Беценко, В. В. Герман, Н. В. Громова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 104–113.
 • Семеног, О.  Мовнокомунікативна особистість студента-філолога у сучасній парадигмі [Текст] / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 10. – С. 43–45.

2009 рік

 • Семеног, О.  Комп'ютерний навчальний комплекс у мовно-професійній підготовці [Текст] / О. Семеног, А. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 1. – С. 44–46.
 • Семеног, О.  Любов Мацько: "Мова – це не лише інформаційний код..., це передусім душа людська" [Текст] / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 2. – С. 23–24.
 • Семеног, О. М.  Мовна особистість Любові Мацько [Текст] / О. М. Семеног // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 148.
 • Семеног, О. М.  Назви дитячого одягу в сучасній українській мові [Текст] / О. М. Семеног // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 123–128.
 • Семеног, О. М.  Професійна освіта та особистість в умовах світових інтеграційних процесів [Текст] / О. М. Семеног // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 151–155.

2008 рік

 • Семеног, О.  «За обрієм слова» [Текст] : штрих до портрета Михайла Шевченка як мовної особистості : [Літературна Кролевеччина] / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 7/8. – С. 56–60.
 • Семеног, О.  Ідіостиль викладача і вченого-лінгвіста у вимірах педагогічної майстерності [Текст] / О. Семеног // Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти : монографія / Академія пед. наук, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Глухівський держ. пед. ун-т ім. О. Довженка ; [упоряд. О. М. Семеног]. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2008. – С. 192–198.
 • Семеног, О. М.  Культура наукової української мови [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Семеног. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 251 с. 
 • Семеног, О. М.  Мовна культура сучасного дослідника [Текст] / О. М. Семеног // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 184–185.
 • Семеног, О. М.  Мовна особистість учителя в художній літературі [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. М. Семеног, Л. О. Базиль ; МОН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Глухівський держ. пед. ун-т ім. О. Довженка. – К. : Фенікс, 2008. – 223 с. – [Гриф МОН України, лист № 14/18-Г-1458 від 20.06.2008].
 • Семеног, О. М.  Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. М. Семеног, Л. О. Базиль ; МОН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Глухівський держ. пед. ун-т ім. О. Довженка. – К. : Фенікс, 2008. – 234 с. 
 • Семеног, О. М.  Науково-дослідна лабораторія: продуктивний діалог викладача і студента [Текст] : [науково-дослідна лабораторія на філологічному факультеті] / О. М. Семеног // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 1]. – С. 266–272.
 • Семеног, О. М.  Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника [Текст] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О. М. Семеног, Л. О. Базиль, Т. І. Дятленко ; МОН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Глухівський держ. пед. ун-т ім. О. Довженка. – К. : Фенікс, 2008. – 285 с. 
 • Семеног, О.  Реалії та перспективи формування культуромовної особистості вчителя [Текст] : на матеріалі дослідницького пошуку наукової лабораторії університету / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 9. – С. 31–34.
 • Семеног, О.  Текст у сучасних дослідницьких парадигмах [Текст] : [Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем викладання лінгвістичних, літературознавчих, методичних курсів у м. Суми] / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 3. – С. 41–42.

2007 рік

 • Семеног, О. М.  Мовна культура – невід'ємна складова педагогічної майстерності [Текст]. Розділ IV / О. М. Семеног // Діагностика і розвиток педагогічної майстерності у професійних навчальних закладах : колективна монографія / АПН України; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти ; [авт. кол.: І. А. Зязюн, Е. О. Помиткін, Т. В. Іванова та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2007. – С. 107–132.
 • Семеног, О. М.  Українська мова: професійне спрямування – біржова діяльність [Текст] : практикум : навч. посібник для студ. біржових спец. вищ. навч. закладів / О. М. Семеног, В. П. Гордієнко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К. : [Біі Граф], 2007. – 219 с. 

2005 рік

 • Семеног, О. М.  Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника [Текст] : навч. посібник для студ. спец. "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література" / О. М. Семеног. – 2-ге вид., доп. – Глухів : [РВВ ГДПУ], 2005. – 152 с.
 • Семеног, О. М.  Проблеми підготовки вчителя української мови і літератури в умовах нової соціокультурної дійсності [Текст] / О. М. Семеног // Педагогічні науки : збірник наукових праць / ред. М. О. Лазарєв, А. В.І ванченко, В. І. Лозова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – Ч. 1. – С. 20–26.
 • Семеног, О. М.  Формування культури педагогічного спілкування засобами української літератури [Текст] : практикум : навч. посібник для студ. філологічних спец. вищ. пед. навч. закладів / О. М. Семеног ; МОН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Глухів : [РВВ ГДПУ], 2005. – 109 с. 

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка