Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Сенчуріна, В. І.  Договірні педагогічні відносини як засіб реалізації педагогіки співробітництва [Текст] / В. І. Сенчуріна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 234–235.

2009 рік

  • Сенчуріна, В. І.  Інтерактивні технології навчання і саморозвиток особистості [Текст] / В. І. Сенчуріна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 126–127.
  • Рисіна, М. Ю.  Особливості реформування трудового навчання у Великій Британії у другій половині ХХ ст. [Текст] / М. Ю. Рисіна, В. І. Сенчуріна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 46–51.

2008 рік

  • Сенчуріна, В. І.  Авторська школа в контексті педагогічної системи А. С. Макаренка [Текст] / В. І. Сенчуріна // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 96–97.
  • Рисіна, М. Ю.  Педагогічні основи виховання дітей із неповної сім'ї у творчій спадщині А. С. Макаренка [Текст] / М. Ю. Рисіна, В. І. Сенчуріна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 296–304.

2007 рік

  • Рисіна, М. Ю.  Головні джерела сучасної англійської сімейної педагогіки [Текст] / М. Ю. Рисіна, В. І. Сенчуріна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 67–75.
  • Сенчуріна, В. І.  Особистісно-орієнтований підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя [Текст] / В. І. Сенчуріна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 151–153.

2004 рік

  • Педагогічна практика [Текст] : навч.-метод. посібник. Ч. 2 / М. Ю. Рисіна, В. І. Сенчуріна, О. В. Перетятько, А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Л. В. Пшенична ; за ред. Л. В. Пшеничної та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 163 с.

2003 рік

  • Сенчуріна, В. І.  Особливості вивчення курсу педагогіки зі студентами факультету фізичної культури [Текст] / В. І. Сенчуріна // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 62–63.