Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Сергійчук, І. М.  Економічні зв'язки між Сумщиною та Іраном [Текст] : (кінець ХХ–ХХІ ст.) / І. М. Сергійчук // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (29–30 листопада 2013 р., Суми) / МОН України ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 1. – С. 133-135.

2012 рік

 • Сергійчук, І. М.  Діяльність інститутів Конфуція в Україні та на Сумщині [Текст] / І. М. Сергійчук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 60–61.

2011 рік

 • Сергійчук, І. М.  Сумщина – Японія: людські контакти [Текст] / І. М. Сергійчук // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Держ. архів Сумської обл. ; Історичний факультет ; [редкол.: В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 124–128.
 • Сергійчук, І. М.  Участь представників Сумщини в радянсько-афганському військово-політичному конфлікті [Текст] : (1979–1989 рр.) / І. М. Сергійчук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 63.

2009 рік

 • Сергійчук, І. М.  Діяльність благодійних фондів на Сумщині [Текст] : (1991–2009 роки) / І. М. Сергійчук // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; Сумський обл. архів ; Сумське обл. історико-краєзнавче т-во "Спадщина" ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 256–259.
 • Сергійчук, І. М.  "Слово о полку Ігоревім" в країнах Сходу [Текст] / І. М. Сергійчук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 59.
 • Сергійчук, І. М.  Сумщина – Польща: дружба та співпраця [Текст] : 1991–2009 рр. / І. М. Сергійчук // Історичні науки : збірник наукових праць / [редкол.: А. І. Кудренко, М. С. Бур'ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 174–183.

2008 рік

 • Сергійчук, І. М.  Сумщина в українсько-турецьких зв'язках на сучасному етапі [Текст] / І. М. Сергійчук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 63–64.

2007 рік

 • Сергійчук, І. М.  Аси Сумщини в небі Китаю [Текст] : [Г. І. Тхор, С. П. Супрун, І. М. Кожедуб] / І. М. Сергійчук // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 184–190.
 • Сергійчук, І. М.  Від Путивля до Пекіна. Софроній (Грибовський) на чолі Російської православної духовної місії в Китаї (1793–1807) [Текст] / І. М. Сергійчук // Путивльський краєзнавчий збірник / [редкол.: С. В. Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2007. – Вип. 3. – С. 114–120.
 • Сергійчук, І.  Провінція Мугла Турецької республіки – партнер Сумщини [Текст] / І. Сергійчук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 58–59.
 • Сергійчук, І. М.  Сумщина – Китай: співпраця поглиблюється (1991–2007) [Текст] / І. М. Сергійчук, І. І. Скляренко // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 190–195.
 • Сергійчук, І. М.  Українці та Китай у XVII–XVIII ст. [Текст] / І. М. Сергійчук // Історичні науки : збірник наукових праць / редкол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур'ян, О. Б. Дьомін та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 49–56.

2006 рік

 • Сергійчук, І. М.  Китай у нові та новітні часи [Текст] : практикум : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Сергійчук. – Суми : Університетська книга, 2006. – 329 с.

2005 рік

 • Сергійчук, І. М.  Олександр Булатович – герої Ефіопії [Текст] / І. М. Сергійчук // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 118–125.
 • Сумщина в історії України [Текст] : навч. посібник для 5–11 кл. загальноосвіт. шк. / В. І. Бєлашов, Л. І. Бєлінська, А. М. Близнюк, В. Ю. Голубченко, В. Б. Звагельський, М. П. Карпенко, С.Г.. Корогод Б.Л. Кажан, Г. І. Корогод, В. А. Клименко, І. М. Сергійчук, В. В. Турков, М. Ф. Яременко. – Суми : МакДен, 2005. – 495 с.

2003 рік

 • Сергійчук, І. М.  Новітня історія країн Азії та Африки [Текст] : (1918 – кінець ХХ ст.): навч. посібник для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / І. М. Сергійчук. – 2-ге вид. – Суми : Університетська  книга, 2003. – 287 с.

2002 рік

 • Сергійчук, І. М.  Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – кінець ХХ ст.) [Текст] : навч. посібник для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / І. М. Сергійчук. – Суми : Університетська кн., 2002. – 284 с.