Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Сергієнко, В.  Вікові показники індексів швидкісних здібностей студенток вищих навчальних закладів [Текст] / В. Сергієнко // Спортивний вісник Придніпров'я : науково-практичний журнал / Дніпропетровськ. держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ "Інновація", 2013. – № 2. – С. 145–149.
 • Закутайло, Д. І.  Екологічний туризм як перспективний напрямок розвитку туристської сфери [Текст] / Д. І. Закутайло, В. М. Сергієнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18 - 19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізич. культури, Управління фізич. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін.; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 82–85.
 • Сергієнко, В. М.  Оцінювання комплексного тестування рухових здібностей студенток 17–20 років [Текст] / В. М. Сергієнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізич. культури, Управління фізич. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін.; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 208–213.
 • Сергієнко, В. М.  Рухова підготовленість студентів: контроль та оцінка розвитку [Текст] : монографія / В. М. Сергієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 422 с. – ISBN 978-966-698-158-8.

2012 рік

 • Сергієнко, В. М.  Комплексна оцінка розвитку координаційних здібностей студентів-юнаків 17-20 років [Текст] / В. М. Сергієнко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 7. – С. 43–48.
 • Сергієнко, В. М.  Оцінювання фізичної підготовки абітурієнтів напряму підготовки "Спорт" [Текст] : [абітурієнти Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка] / В. М. Сергієнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 204–214.
 • Самодай, В. П.  Сертифікація і ліцензування готельних послуг у туристичній діяльності [Текст] / В. П. Самодай, В. М. Сергієнко // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 листопада 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [редкол. : І. О. Калініченко, В. А. Косяк, М. М. Ксенофонтова та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 74–80.

2011 рік

 • Сергієнко, В. М.  Взаємозв'язок розвитку витривалості студенток 17–20 років з антропометричними та функціональними показниками [Текст] / В. М. Сергієнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: Кудренко А.І., Лянной Ю.О., Косяк В. А та ін. ; наук. ред. Т.О.Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 148–151.

2010 рік

 • Сергієнко, В. М.  Вимірювання у процесі фізичної підготовленості студентської молоді [Текст] / В. М. Сергієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 391–398.
 • Сергієнко, В. М.  Рівень розвитку витривалості та здоров'я студенток [Текст] / В. М. Сергієнко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 8. – С. 38–43.
 • Яловик, В. Т.  Теорія і методика вивчення видів легкої атлетики в школі. Біг, стрибки, метання [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Т. Яловик, В. М. Сергієнко, А. В. Яловик ; МОН України, Волинський національний ун-т ім. Л. Українки. – 2-ге вид., перероб. й доп. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Л. Українки, 2010. – 241 с. : іл. – ISBN 978-956-371-590-8.

2009 рік

 • Сергієнко, В. М.  Контроль рухової підготовленості студентів [Текст] / В. М. Сергієнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 208–209.
 • Петренко, О. В.  Особливості фізичного розвитку спортсменів-тхеквондистів [Текст] / О. В. Петренко, В. М. Сергієнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури; [відповід. ред. М. О. Лянной; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 439–444.
 • Глива, Є. М.  Показники розвитку рухових здібностей легкоатлетів і школярів [Текст] / Є. М. Глива, В. М. Сергієнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури; [відповід. ред. М. О. Лянной; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 18–22.
 • Сергієнко, В. М.  Технології організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи [Текст] : навч. посібник для студ. спец. "Фізична культура" / В. М. Сергієнко, Т. І. Полтавцева. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 162 с. – ISBN 978-966-698-126-7 .
 • Сергієнко, В. М.  Фізкультурно-спортивна діяльність Інституту фізичної культури [Текст] / В. М. Сергієнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури; [відповід. ред. М. О. Лянной; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 227–233.

2008 рік

 • Носок, В. П.  Антропометричні та силові показники у спортсменів з різних єдиноборств [Текст] / В. П. Носок, В. М. Сергієнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 634–638.
 • Сергієнко, В. М.  Інноваційні технології в підготовці майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / В. М. Сергієнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С.Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 249.

2007 рік

 • Сергієнко, В. М.  Основи теорії легкої атлетики [Текст] : навч. посібн. для студ. ін-ту фізичної культури педагог. ун-тів / В. М. Сергієнко. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 227 с. 
 • Сергієнко, В. М.  Рівень розвитку витривалості студентів [Текст] / В. М. Сергієнко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А.С.Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – С. 293.
 • Сергієнко, В. М.  Технологія кредитно-модульного оцінювання курсу ПСМ [Текст] / В. М. Сергієнко, М. О. Кучер // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конфер., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 167–171.

2006 рік

 • Сергієнко, В. М.  Аналіз навчально-спортивної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл Сумщини [Текст] / В. М. Сергієнко, М. О. Кучер // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 467–472.
 • Сергієнко, В.  Стан методичної підготовленості студентів [Текст] / В. Сергієнко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2006. – № 2. – С. 106–109.

2005 рік

 • Сергієнко, В. М.  Розвиток спеціальної витривалості у бігунів [Текст] : [з використанням швидкісно-силових вправ, тренажерних пристроїв, кросових змагань] / В. М. Сергієнко, О. М. Бурла, П. М. Сайко // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 231–233.
 • Сергієнко, В. М.  Шкільні легкоатлетичні види у процесі підготовки вчителів фізичної культури [Текст] : [інноваційний підхід до навчання] / В. М. Сергієнко // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 226–231.

2004 рік

 • Яловик, В. Т.  Теорія і методика вивчення видів легкої атлетики в школі [Текст]. Ч. 2 : Стрибки / В. Т. Яловик, В. М. Сергієнко. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 68 с.

2000 рік

 • Сергієнко, В. М.  Аналіз сучасного стану вивчення студентами легкої атлетики у вузі [Текст] / В. М. Сергієнко // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали Всеукр. наук. конф. / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. Г. Григоренко, В. А. Косяк, А. М. Лапутін та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2000. – С. 124–127.