Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Інформатика в схемах і таблицях [Текст] : [навчальний посібник] / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня, О. М. Удовиченко, А. О. Юрченко. – [Суми] : МакДен, 2013. – 74 с. : іл.
 • Семеніхіна, О. В.  Методи обчислень [Текст] : навчальний посібник / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 137 с. 

2012 рік

 • Семеніхіна, О. В.  Електронні підручники як засіб сучасного навчання [Текст] / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 96.

2011 рік

 • Семеніхіна, О. В.  Віртуальні лабораторії як інструмент навчальної та наукової діяльності [Текст] / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 341–346.
 • Семеніхіна, О. В.  Методи обчислень [Текст] : навчальний посібник / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 137 с.
 • Семеніхіна, О. В.  Підтримка наукової діяльності засобами інформаційних технологій [Текст] / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 101.

2009 рік

 • Шамоня, В. Г.  Вдосконалення та підвищення ефективності комп'ютерного контролю знань [Текст] / В. Г. Шамоня, Н. В. Шамшина // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 2. – С. 412–422.
 • Семеніхіна, О. В.  Впровадження інформаційних технологій у вищій школі [Текст] / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ф. М. Лиман (голова), В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 224–226.
 • Семеніхіна, О. В.  Практичні обчислення в курсі "Числові методи" засобами НІТ [Текст] / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 18.

2008 рік

 • Шамоня, В. Г.  Адміністрування та використання ПК [Текст] : методичні вказівки до спецкурсу / В. Г. Шамоня, О. В. Семеніхіна ; МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 58 с.
 • Шамоня, В. Г.  Математичний пакет MAPLE [Текст] : комп'ютерний практикум : [навчальний посібник] / В. Г. Шамоня, О. В. Семеніхіна ; МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПу ім. А. С. Макаренка, 2008. – 49 с.
 •  Семеніхіна, О. В.  Міжпредметні зв'язки курсів методів обчислення і математичної статистики [Текст] / О. В. Семеніхіна, В. І. Шамоня // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 22–23.
 • Шамоня, В. Г.  Практикум з курсу "Методи обчислень" [Текст] : навчальний посібник / В. Г. Шамоня, О. В. Семеніхіна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 67 с.

2007 рік

 • Семеніхіна, О.  Застосування комп'ютерного пакету МАPLE при вивченні природничих дисциплін [Текст] / О. Семеніхіна, В. Шамоня // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 24–25.